โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนสำหรับนิสิต (2)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนสำหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตอนนี้(18 กค 2558) ผู้เขียนยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันนี้มีกิจกรรมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนสำหรับนิสิตต่อจากบันทึกนี้ ผู้เขียนมาที่ห้องจัดกิจกรรมแต่เช้าห้องที่จัดกิจกรรมชื่อห้อง พุทธเมตา ตอนเช้าท่านพระมหาสำรวย ทำกิจกรรมชื่อ ทักษะชีวิต (life skills)

แต่เมื่อว่าผู้เขียนสอนเรื่อง How to learn language ? โดยให้ทำกิจกรรมเรื่องการอ่านก่อนโดยใช้กิจกรรม running dictation แล้วตามด้วยเรื่องของ กิจกรรมใบ้คำ (blind words and sentences) โดยมีคำต้องห้ามเอาไว้


หลังจากนั้นก็มาระดมความคิดว่ามีวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของแต่ละกลุ่มอย่างไร โดยทำลงในกระดาษบรูฟอ่อนและนำเสนอของแต่ละกลุ่ม


ตอนผู้เรียนนำเสนอก็ให้อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ โดยให้แต่ละคนมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด กว่าจะจบก็ดึกมากเลย แต่ทุกๆคนที่เป็นนิสิต เณรและนิสิต มีความตั้งใจสูงมาก


ท่านพระมหาสำรวย ได้เริ่มกิจกรรมโดยให้ดู power point และให้ทำกิจกรรมฝึกการฟัง ก่อนหน้านั้นให้ฟังเพลงแล้วนับคำที่ต้องการ โดยให้ทุกคนมีความตั้งใจฟัง


พระอาจารย์มหาสำรวยให้นิสิตหนึ่งคนออกมาสั่งคำสั่ง ให้วาดรูป ตามคำสั่ง เช่นวาดรูปโดยใช้ภาพเอาไว้ตรงกลาง มุมล่างวาดรูปและลากเส้นกลับไปที่เดิม เป็นต้น หลังจากนั้นก็ให้ถามคำถามได้ เช่นมันมีชีวิตไหม มันใหญ่ ออกลูกเป็นตัวไหม ตัวยาวไหม คอยาวไหม ในตอนสุดท้ายพระอาจารย์มหาสำรวยก็ได้เฉลยว่ามันคืออะไร


สรุปว่ามันคือช้าง แต่ผู้เขียนขำว่าทำไมเป็นสี่เหลี่ยม พระอาจารย์มหาสำรวยสรุปว่าผลของการทำตามคนอื่นอย่างไม่มีจุดหมายผลที่ออกมาก็ไร้ความหมาย ต้องรู้เรื่องในสิ่งที่เราทำ สิ่งที่เราควรทำ ควรรีบทำ ต้องหาสิ่งที่เราควรทำให้พบ โดยวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า หลังจากนั้นให้ดู video เรื่อง ฟอร์เรส กรัม คนที่เกิดมาพิการ แต่ทำอย่างไรจะพัฒนาได้ ในเรื่องมีการต่อสู้กับตนเอง มีความสำเร็จอยู่ข้างหน้า อุปสรรคอยู่ข้างหลัง ถ้าเราสามารถหนีอุปสรรคได้แค่ไหน ก็จะอยู่ใกล้ความสำเร็จได้....

จงเติบโตมาจากความผิดพลาด จงฉลาดด้วยความผิดหวัง คนที่ประสบความสำเร็จ ล้วนมีความผิดพลาดมาก่อน....

การวางแผนเป็นเรื่องสำคัญ เช่น อีก 3 ปี จะเป็นอย่างไร อยู่ที่ไหน ชีวิตต้องมีเป้าหมาย ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตนเอง เอาความขัดสนของตนเองมาเป็นพลังของตนเอง ตัวเราเองต้องใช้พลังงานของตนเอง การมีแผนต้องลงมือทำทันที ...

ผู้เขียนทำกิจกรรมต่อจากพระอาจารย์มหาสำรวยเวลา 10.00 น.ชื่อกิจกรรม ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียนโดยให้เล่นเกมอาเซียน ให้เล่นเกมเป็นกลุ่มโดยบอกชื่อประเทศอาเซียน บอกคำทักทาย ค่าเงินและชื่อเมืองหลวงของแต่ละประเทศในอาเซียน หลังจากนั้นก็ให้ทำใบงานอาเซียน มีเวลาน้อยมาก ไม่ถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง เลยต้องเลิกเพราะถึงเวลารับประทานอาหารกลางวัน

ตอนเวลา 12.30 น. ท่านอาจารย์วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร ศิลปินอิสระ มาจัดกิจกรรมเรื่อง ศิลป์ธรรม ให้นิสิต พระและเณรเรียนรู้เรื่องศิลปะ เป็นศิลปะร่วมสมัย อาจารย์นำเสนอ power point หลังจากนั้นก็มีการนำเสนอทำพวงมะโหด โดยชาวบ้านให้พวงมะโหดในด้านพุทธศาสนา

นิสิต พระและเณร ได้ทำพวงมะโหดของแต่ละคน....หลังจากนั้นก็ถ่ายรูปรวม ร่วมกันเพื่อให้เห็นภาพกิจกรรมทั้งหมดผู้เขียนเลยเอาภาพมาให้ดูด้วยครับ...

หลังจากนั้นก็ขอให้ผู้เรียนได้ช่วยกันสรุปและถอดบทเรียน 1.มีปัญหาอย่างไร ท่านพระนิสิตบอกว่ามีปัญหาส่วนตัวเช่น ปัญหาที่ต้องมีสมาธิ 2.สิ่งที่ได้รับจากการทำพวงมะโหด น้องเณรนิสิตสรุปว่ามีประโยชน์ตอนมีงานสามารถทำได้ 3.ในอนาคต ควรทำอย่างไร น้องนิสิตสรุปว่า ควรนำไปใช้ให้เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของสถานที่ต่างๆต่อไป


ต่อมาเป็นกิจกรรมเรียนรู้การพิมพ์ผ้าร่วมสมัย ของนิสิต พระและเณร และถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้การพิมพ์ผ้าร่วมสมัย โดย 1.มีปัญหาอย่างไร ท่านพระนิสิตบอกว่ามีปัญหาเรื่อง การสืบถอดเรื่องวัฒนธรรมที่ดีงาม ต่องมีการสืบถอดสิ่งที่ดีงามไว้ 2.สิ่งที่ได้รับจากการทำพวงมะโหด นิสิตสรุปว่ามีประโยชน์เพราะได้ความสามัคคี มีประโยชน์ด้านผลงานและชิ้นงาน 3.จินตนาการในอนาคต ควรทำอย่างไร น้องนิสิตสรุปว่า ทำอย่างไรให้ผลงานดี เราสามารถรู้ความผิดพลาด จินตนาการทำอย่างไรให้ผลงานออกมาดีกว่าชิ้นงานแรก เพื่อให้ดีกว่างานเดิม ...

คำว่า สำคัญถูก ต้องการสื่อสารว่า สำคัญถูกต้องการให้พัฒนาการที่ดี สำคัญผิด ถ้าบอกว่าอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าไม่ได้ก็ผิดหวัง ถ้าสำคัญถูกก็ ต้องทำให้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ ถ้าสำคัญผิดแสดงว่าเราตัดสินใจผิดพลาด การสำคัญถูกถ้าอยากทำอะไรสักเรื่องก็ควรศึกษา แล้วนำมาคิดและสร้างสรรค์ ลงมือทำ ถ้าสำคัญผิดคือ ไม่รู้แล้วทำ ถ้าสำคัญผิด จะมีหลายเรื่องที่สำคัญผิด ควรวางแผน ในแต่ละวัน เราต้องเก่งเรื่องให้ การให้ความสำคัญถูก อย่าใช้อารมณ์ มีความเสียหายเกิดขึ้น ...ไม่มีความรับผิดชอบ ... เราสำคัญผิด...เช่นสนใจเกี่ยวกับดารา ...ไม่มีประโยชน์อะไร เพื่อนบางคนสำคัญผิด ไม่เห็นความสำคัญของเวลา ควรทำด้วยความสุขและดีงาม...เราจะเปลี่ยนบุคคลิกภาพ ทำอะไรเพื่อส่วนรวม แค่ใช้ คำว่า สำคัญถูก ถ้าต่อสู้คนไม่ดี ด้วยความไม่ดี ก็ต่อสู้กันไม่สิ้นสุด...,มันมีความสุขตรงไหน..ถ้าเราสำคัญถูก จะไม่มีใครกล้าชวนเราทำสิ่งไม่ดี สามารถใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรม...


มีคำถามของเณรนิสิต เรื่องพรสวรรค์ในการทำงานศิลปะ ควรมีพรสวรรค์ไหม ต้องใช้เวลานานเท่าไร อาจารย์วิจิตรตอบว่า ไม่ต้องใช้เวลานานมาก ถ้าไปทำงานกับชาวเขาต้องศึกษาเรื่องชาวเขา แล้วไปจ้างเขา ขึ้นอยู่กับการจัดการ เณรนิสิตถามว่า สามารถเอาหัวข้อทางพุทธศาสนา มาใช้อย่างไร อาจารย์วิจิตรตอบว่า พยายามหลบคำที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ถ้าเป็นงานใหญ่ อาจระดมคนมาตัดพวงมะโหด แล้วแขวนไว้ เป็นต้น มีอีกหลายวิธีที่หลบวิธีเดิมๆของวัด เช่น วิธีการของบางวัดให้คนตักน้ำมาใส่ตุ่ม ให้คนเอาน้ำไปบูชา แล้วสอนว่าควรใช้น้ำอย่างประหยัด ...สิ่งที่น่ากลัวคือ เราไม่มีจุดสำคัญของตัวเอง

มีคำถามของเณรนิสิต ว่ามองศิลปะอย่างไร อาจารย์ตอบว่า ตนเองไม่ได้มีภาพวาดสวยเหมือนมาก แต่มาเรียนรู้ในระดับสูง เริ่มศึกษาและเริ่มมีตัวตน ได้รับรางวัลไม่เป็นประโยชน์แก่คนอื่น ต่อมาเห็นว่าควรทำอย่างไร จะเป็นประโยชน์แก่คนอื่น... สิ่งที่มีประโยชน์มากๆ คือ เครือข่าย...เช่นอยากจัดมาฆบูชา อยากจัดพวงมะโหด อาจารย์มาช่วยหน่อยเป็นต้น...คนดีที่มีเครือข่าย จะมีคนช่วยเหลือมาก...


ผู้เขียนทำกิจกรรม ภาวะผู้นำ ต่อ...แล้วจะมาเพิ่มข้อมูลนะครับ ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (12)

เขียนเมื่อ 

เสียกาย ไม่น้องอาจารย์ขจิตไม่ได้ไปหนองผือด้วยกัน

พักผ่อนบ้างนะน้อง รักษาสุขภาพด้วยจ้ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อ.ขจิต
ไม่ได้แวะมาเยี่ยมอาจารย์นานเลยครับ
สบายดีนะครับอ.ขจิต


ผมกำลังทดลองที่จะเขียนเทคนิคตบแต่งภาพลงในgtk

มีปัญหาใส่ไฟล์ภาพขนาดที่เหมาะสมไม่ได้

กำลังทดสอบไฟล์ภาพอยู่ครับ

ว่าต้องทำอย่างไรคนอ่านจะดูภาพได้ดีที่สุดครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับพี่ครูมะเดื่อ

กำลังทำงานอยู่เลย

แต่สนุกดีกับการทำงาน

ดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณลุงชาติมากครับ

ตอนนี้การลงภาพไม่จำกัดขนาดแล้วครับ

สามารถลงได้เลย

เป็นกำลังใจให้อาจารย์นะครับ

..

แรงไม่เคยตกเลย

รักษาสุขภาพนะครับ

เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยมชม .... ข้อเขียนของ คนสำคัญถูก ค่ะ

เนื้อหาอัดแน่นขนาดนี้ แต่ดูท่านิสิตยังสนุกนะคะ โดยเฉพาะ .... พระนิสิต ^_,^

เขียนเมื่อ 

ผมทดลองโหลดภาพใน gtk แล้วครับ
ไฟล์โหลดได้ แต่ตอนโพส ไฟล์จะถูกลดคุณภาพลงเยอะครับ
ภาพที่เป็นความรู้มีความจำเป็นเรื่องรายละเอียด
เพื่อลดความผิดพลาดลง
ผมจึงใช้วิธีฝากไฟล์ภาพไว้ที่เวบอื่น
แล้วเอาเฉพาะลิ้งค์มาโพสครับ
จะได้ภาพที่มีขนาดใหญ่ มีรายละเอียด มีความคมชัดพอเหมาะครับ
ขอบคุณมากนะครับอ.ขจิต
https://www.gotoknow.org/posts/592615

ถาม-ตอบดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณแสง

สบายดีไหมครับ

พลังเยอะครับ

555

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณหมอธิรัมภามากครับ

พระนิสิตสนุกกว่านิสิตธรรมดาครับ

55555

เขียนเมื่อ 

-ขอบคุณลุงชาติ

ไปอ่านแล้ว

มีประโยชน์มากๆ

อย่าหายไปนานให้คิดถึงครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่มาก

มีประโยชน์มากเลยนะครับ