ความเห็น 3025703

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนสำหรับนิสิต (2)

เขียนเมื่อ 

เสียกาย ไม่น้องอาจารย์ขจิตไม่ได้ไปหนองผือด้วยกัน

พักผ่อนบ้างนะน้อง รักษาสุขภาพด้วยจ้ะ