ค่ายภาษาอังกฤษอาเซียนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 2558

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่บูรณาการกับอาเซียนและการจัดกิจกรรมแบบ Active learning

เมื่อวานวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ผู้เขียนไปจัดค่ายภาษาอังกฤษอาเซียนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ผู้เขียนไปจัดกิจกรรมให้โรงเรียนนี้ อ่านครั้งแรกได้ที่นี่ครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นักเรียนค่อนข้างสนุกสนาน แต่มีความตั้งใจในการทำกิจกรรมดีมาก ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมาเป็นประธานเปิดงานค่ายภาษาอังกฤษเอง

ผู้เขียนคิดว่า การทำกิจกรรมกับนักเรียน นักเรียนต้องได้รับความสนุกสนานและได้เรียนรู้ร่วมไปกับความสนุกสนานด้วย สิ่งสำคัญคือนักเรียนต้องมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

ผู้เขียนให้คุณครูได้มาร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อให้ครูได้กิจกรรมและได้ร่วมกระตุ้นการเรียนรู้กับนักเรียน นักเรียนจะชอบทำกิจกรรมกับครูอยู่แล้ว นักเรียนจะได้ฝึกกิจกรรมการฟังภาษาอังกฤษและเรื่องเกี่ยวกับอาเซียน นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่บูรณาการภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์ด้วย

ผู้เขียนสังเกตว่านักเรียนมีตัวใหญ่ผิดปกติ เห็นป้ายแล้วเข้าใจเลยว่า นักเรียนมีปัญหาเรื่องน้ำหนักจริงๆด้วย

นักเรียนได้ช่วยกันฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มที่เขียนภาษาอังกฤษได้มากที่สุด และถูกต้องมากที่สุดกลุ่มนั้นก็จะชนะ ผู้เขียนคิดว่า การให้นักเรียนเขียนภาษาอังกฤษจะทำให้ทราบว่า นักเรียนมีคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากแค่นั้น

แต่ผู้เขียนไปดูแล้วมีหลายคำที่นักเรียนเขียนผิด ตอนนักเรียนทำกิจกรรมได้ให้นักเรียนทำกิจกรรมทั้งกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยว

กิจกรรมการเขียนยังมีกิจกรรมให้นักเรียนยกเพื่อนไปเขียนคำศัพท์ด้วย กิจกรรมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อให้ได้มีพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน ผู้เขียนได้คุยกับคุณครู คุณครูแจ้งผู้เขียนว่า ได้ลองให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 มาก่อนแล้ว นักเรียนเลยตอบคำถามเรื่องอาเซียนกับผู้เขียนได้

เอาภาพกิจกรรมภาพสุดท้ายมาฝาก นักเรียนสดใสร่าเริงและมีความสุขกับการเรียนรู้ครับ นักเรียนเล็กๆมีความน่ารักเป็นอาวุธให้สอนจริงๆ ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

...มาชื่นชมกิจกรรมคร้า

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ดร.พจนามากครับ

ที่เข้ามาชมกิจกรรม

เขียนเมื่อ 

น่ารักจังเลย ... ตั้งใจเรียนมากๆ นะคะ

เรียนอย่างเพลิดเพลิน มีแต่ได้กับได้นะคะ...