จังหวัดตราด แจ้งกำหนดการออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

จังหวัดตราด แจ้งกำหนดการออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ ทับทิมสยาม01 บ้านทับทิมสยาม01 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วไป ในหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง ไปใช้บริการได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมทำข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ประจำวันความเห็น (0)