จังหวัดตราดเชิญชวนร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล ถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่เจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558

จังหวัดตราด เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล ถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์

จังหวัดตราดเชิญชวนร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล ถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่เจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558

ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ที่ทรงห่วงใยสุขภาพ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำโครงการถวายตู้ยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ โอกาสที่เจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ สำหรับถวายประจำวัด วัดละ 1 ตู้ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

การจัดโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่เจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 รวมทั้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธา ได้บริจาคปัจจัยเพื่อสร้างตู้ยาพระราชทานถวายไว้ยังวัดต่างๆ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่อให้มีตู้ยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ไว้ใช้เพื่อการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของพระสงฆ์ ดังนั้นเพื่อให้โครงการฯบรรลุวัตถุประสงค์ ในส่วนของจังหวัดตราด ได้กำหนดจัดทอดผ้าป่ามหากุศลถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์ เพื่อพระภิกษุ สามเณรจังหวัดตราด ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ วัดท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนทอดผ้าป่ามหากุศลฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป บริจาคโดยตรงได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดหวัดตราด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 3951 11011 ต่อ 461,411 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558


หนังสือเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ประจำวันความเห็น (0)