ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน


ได้รับเชิญจาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 ท่าน ถือว่าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

เริ่มพิธีเปิดเวลา 13.00 น กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เปิดเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ โดย นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สรุปผลการจัดทำโครงการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดย ศงดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

หัวใจสำคัญของงานอยู่ที่การอภิปรายเรื่อง "สร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวและกีฬาต่อยอดบูรณาการเครือข่ายเชื่อมโยงสู่อาเซียน ประกอบด้วยผู้อภิปราย 4 ท่าน ได้แก่

1.นางนิตยา จันทรืเรือง มหาผล อดีตโฆษกประจำกระทรวงสาธารณสุข อภิปรายเรื่อง "สถานการณ์การท่องเที่ยวอาเซียนและโอกาสทางการตลาด" ผมไม่เคยรู้จักเพิ่งมีโอกาสได้ฟังท่านอภิปรายเป็นครั้งแรก ผมประทับใจในลีลาและมุมมองในการนำเสนอของท่านมาก เสียดายที่ทางผู้จัดให้เวลาท่านน้อยเกินไป

2.นายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อภิปรายเรื่อง "ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียนสู่มิติการพัฒนาท่องเที่ยวและกีฬาไทย"

3.นายภารเดช พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน อภิปรายเรื่อง "โอกาสการท่องเที่ยวโดยชุมชน การสร้างเครือข่ายสู่ความยั่งยืน" ท่านเปิดเรื่องด้วยการเปลี่ยนหัวข้อเป็น " โอกาสการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทางรอดของธุรกิจท่องเที่ยว"

4.ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ อภิปรายเรื่อง "สร้างทุนมนุษย์พันธ์ใหม่ต่อยอดการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับอาเซียน สรุปก็คือให้สร้างคนดี มีศีลธรรมและค่อยพัฒนาให้เป็นคนเก่ง

ดำเนินการอภิปรายโดย นางสาวพิชญ์ภูรี พึ่งสำราญ

การอภิปรายใช้เวลามากกว่ากำหนดการ ทำให้การเสวนาจากตัวแทนกลุ่มท่องเที่ยวในภาคต่างๆต้องล่าช้าออกไป ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลับไปก่อนเป็นจำนวนมาก ตัวแทนของกลุ่มท่องเที่ยวที่ขึ้นนำเสนอบนเวทีประกอบด้วย

1.ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและภาคเหนือ

2.นายกิติศักดิ์ เจียรพงษ์ กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตกลุ่มแม่น้ำโขง

3.นางสุนัฏดา ปัทมะโยธิน กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

4.นายสมพร สาระการ กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร

5.นายวิชัย กาวิชัย กลุ่มท่องเที่ยว Active Beach

ดำเนินรายการโดย นางสาวพิชญ์ภูรี พึ่งสำราญ

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

24 มิถุนายน 2558

หมายเลขบันทึก: 591578เขียนเมื่อ 24 มิถุนายน 2015 00:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2015 00:31 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ดีใจที่สุด ได้เห็นภาพนี้ค่ะ ท่านอาจารย์ของหมอเปิ้นเองค่ะ ท่าน ศ. ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ... ขอบคุณท่าน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท มากๆ นะคะพบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี