งานเขียน "ภาพบุคคล" (Portrait) จากฝีมือนักศึกษาเอกศิลปะ ... (ชุดที่ ๑)

ในรายวิชาหนึ่งที่นักศึกษาวิชาชีพครู เอกศิลปะ ต้องออกไปศึกษาสังเกตการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ต่าง ๆ
อาจารย์ประจำวิชาผู้รับผิดชอบสอนนักศึกษาเอกศิลปะ สั่งให้นักศึกษาวาดภาพสิ่งที่ได้ไปศึกษาสังเกตมาส่ง

ผมไปแอบเห็นชิ้นงานมาแล้วรู้สึกชอบใจ จึงนำมาแสดงเอาไว้ในบันทึกนี้
ซึ่งเป็นบันทึกนี้นำเสนอภาพเขียนที่เป็น "ภาพบุคคล" (Portrait) ชุดที่ ๑ ก่อนภาพที่ ๑ ...
ภาพที่ ๒ ...
ภาพที่ ๓ ...
ภาพที่ ๔ ...
ภาพที่ ๕ ...

ภาพที่ ๖ ...

ภาพที่ ๗ ...เมื่อสังเกตจากภาพเขียนแล้ว จะพบว่า นางแบบ หรือ นายแบบที่อยู่ในภาพเหล่านี้
เป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาบ้าง มัธยมศึกษาบ้าง
อันสะท้อนให้เห็นว่า วิชาเอกศิลปะสามารถได้ทุกระดับชั้น

ภาพเขียนลักษณะนี้ เจ้าของบันทึกอยากจะเขียนให้ได้บ้างสักครั้ง
พรสวรรค์หาไม่เจอ พรแสวงก็ยังไม่ได้ทำ

เห็นภาพแล้วก็หลงใหลไม่ใช่น้อย
มันเป็นความสุนทรียภาพจนยากจะเกินบรรยาย

เคยสงสัยเหมือนกันว่า ครูพวกเขาสอนกันอย่างไร
เด็ก ๆ ถึงได้มีฝีมือมากมายขนาดนี้

แต่คงต้องฝึก ฝึก ฝึก และก็ฝึกอย่างหนักแน่นอน

บุญรักษา ทุกท่านครับ ;)...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยชายเขาของคนชายขอบความเห็น (0)