9 ข้อ..ยาขนานเอก..สำหรับผู้เริ่มสูงอายุ?


วันก่อนเข้าไปอ่านบทความของ อ.นพ.สมบูรณ์ อินทลาภาพร ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม (Faculty of Medicine Siriraj Hospital ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล... "การป้องกัน" .... จะเป็น "ยาขนานเอก" ที่ได้ผลเกินคาด ...วันนี้เรามีวิธีดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ที่ท่าน อจ. แนะนำไว้ดังนี้ค่ะ

1. เลือกอาหาร ... โดยวัยนี้ร่างกายมีการใช้พลังงานน้อยลง...จากกิจกรรมที่ลดลง จึงควรลดอาหารประเภทแป้ง น้ำตาลและไขมัน ให้เน้นอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะปลาและเพิ่มแร่ธาตุที่ผู้สูงอายุมักขาด ได้แก่ แคลเซียม สังกะสี และเหล็ก ... ซึ่งมีอยู่ในนม ถั่วเหลือง ผัก ผลไม้ ธัญพืชต่างๆ และควรกินอาหารประเภทต้ม นึ่ง ย่าง อบ แทนประเภทผัด ทอด จะช่วยลดปริมาณไขมันในอาหารได้ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด และดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย 6 – 8 แก้วต่อวัน
2. ออกกำลังกาย หากไม่มีโรคประจำตัว แนะนำให้ออกกำลังกายแบบแอโรบิคสัก 30 นาทีต่อครั้ง ทำให้ได้สัปดาห์ละ 3 - 4 ครั้ง จะเกิดประโยชน์ต่อหัวใจและหลอดเลือดอย่างมาก โดยขั้นตอนการออกกำลังกายจะต้องค่อยๆ เริ่ม มีการยืดเส้นยืดสายก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มความหนักขึ้น จนถึงระดับที่ต้องการ ทำอย่างต่อเนื่องจนถึงระยะเวลาที่ต้องการ... จากนั้นค่อยๆ ลดลงช้าๆ และค่อยๆ หยุด เพื่อให้ร่างกายและหัวใจได้ปรับตัว
3. สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้ อาจเป็นสวนสาธารณะใกล้ๆสถานที่ท่องเที่ยว หรือการปรับภูมิทัศน์ภายในบ้านให้ปลอดโปร่ง สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีการปลูกต้นไม้ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และสามารถช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ หรือหอบหืดได้
4. หลีกเลี่ยงอบายมุข ได้แก่ บุหรี่และสุรา จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหรือลดความรุนแรงของโรคได้ ทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และยังช่วยป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรมต่างๆ อันเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมในขณะนี้
5. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ... โดยเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและโรคที่เป็นอยู่ ส่งเสริมสุขภาพให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง ปรับสภาพแวดล้อมในบ้าน ... ให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือการหกล้ม

6. ควบคุมน้ำหนักตัวหรือลดความอ้วน... โดยควบคุมอาหารและออกกำลังกายจะช่วยทำให้เกิดความคล่องตัวลดปัญหาการหกล้มและความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่นโรคข้อเข่าเสื่อมและโรคหลอดเลือดหัวใจ

7. หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม เช่น การซื้อยากินเองการใช้ยาเดิมที่เก็บไว้มาใช้รักษาอาการที่เกิดใหม่ หรือรับยาจากผู้อื่นมาใช้เนื่องจากวัยนี้ประสิทธิภาพการทำงานของตับและไตในการกำจัดยาลดลง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดพิษจากยาหรือผลข้างเคียงอาจมีแนวโน้มรุนแรง และเกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ฉะนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาจะดีที่สุด

8. หมั่นสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย ...เช่น คลำได้ก้อน โดยเฉพาะก้อนโตเร็ว แผลเรื้อรังมีปัญหาการกลืนอาหารกลืนติด กลืนลำบากท้องอืดเรื้อรังเบื่ออาหาร น้ำหนักลดไอเรื้อรังไข้เรื้อรังเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอกหรือถ่ายอุจจาระผิดปกติมีอาการท้องเสียเรื้อรังท้องผูกสลับท้องเสียถ้าอย่างนี้ล่ะก็พามาพบแพทย์ดีที่สุด

9. ตรวจสุขภาพประจำปี ... แนะนำให้ตรวจสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีหรืออย่างน้อยทุก 3 ปี โดยแพทย์จะทำการซักประวัติตรวจร่างกาย และอาจมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแข็ง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูงตรวจหาโรคมะเร็งที่พบบ่อย ได้แก่มะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก และยังมีตรวจการมองเห็นการได้ยิน ตลอดจนประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วย

(ขอบคุณข้อมูลจากhttp://www.si.mahidol.ac.th/)สรุปได้ว่า ... เมื่ออายุมากขึ้น....การดูแลสุขภาพก็เปลี่ยนไปนะคะ...เปลี่ยเป็นการป้องกันใน 9 ข้อ ...จะเป็นยาขนานเอกนะคะ ... ทั้งเรื่อง...

1. เลือกอาหาร... ลดอาหารประเภทแป้ง น้ำตาลและไขมัน..แต่เพิ่มแร่ธาตุพวก แคลเซียม สังกะสี และเหล็กซึ่งมีอยู่ในนม ถั่วเหลืองผัก ผลไม้ธัญพืชค่ะ

2. ออกกำลังกาย ... โดยการออกกำลังกายแบบแอโรบิค เช่น การเดิน (เร็วๆ) การวิ่ง ว่ายน้ำ รำไทเก๊ก ปั่นจักรยาน

3. สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ ... เช่นในสวนสาธารณะใกล้ๆ และการจัดบ้านให้ปลอดโปร่ง สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีการปลูกต้นไม้มากๆ นะคะ

4. หลีกเลี่ยงอบายมุข... ได้แก่ บุหรี่ ยาเส้นพื้นบ้านและสุรา จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้ค่ะ

5. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ... ปรับสภาพแวดล้อมในบ้านให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือการหกล้ม เช่น บันได...ห้องน้ำ

6. ควบคุมน้ำหนักตัวหรือลดความอ้วน... การมีน้ำหนักตัวมากจะมีผลต่อ...โรคข้อเข่าเสื่อมและโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะ

7. หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม ...เช่น การซื้อยากินเอง ... หรือรับยาจากผู้อื่นมาใช้ ค่ะ

8. หมั่นสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย ... เข่น ท้องอืดเรื้อรังเบื่ออาหาร น้ำหนักลดไอเรื้อรัง ไข้เรื้อรัง เหนื่อยง่ายนะคะ

9. ตรวจสุขภาพประจำปี ... เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแข็ง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง ตรวจหาโรคมะเร็งที่พบบ่อย ได้แก่ มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกนะคะ


ผู้เขียน...ก็เริ่มเป็นผู้สูงอายุแล้ว.... ต้องนำ 9 ข้อมาใช้ในการป้องกัน ... สร้างสุขภาพดีแล้วค่ะ.. การป้องกันเป็นยาขนานเอกที่ดี จริงๆๆค่ะ

ขอบคุณค่ะ

20 มิ.ย. 2558

หมายเลขบันทึก: 591437เขียนเมื่อ 20 มิถุนายน 2015 15:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2015 15:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (5)

ขอบคุณครับ อ.

ผมดูยังไงๆ ผู้เขียน...ก็ยังไม่เป็นผู้สูงอายุนะครับ...

มีประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

มีดอกไม้งามๆในสวนสารธารณะมาฝาก..สว.ด้วยเจ้าค่ะ

 • ขอบคุณ ยายธี มากค่ะ

 • ขอบคุณ อาจารย์ต้น มากค่ะ

 • ขอบคุณ ท่านอจ. ดร. GD

 • ขอบคุณ ท่าน rojfitness

 • เห็นด้วยอย่างยิ่งในการปฏิบัติตนในช่วงสูงวัยเช้นนี้ค่ะ

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
  และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี