ปรับพื้นฐานการเรียน

ภาษาอังกฤษ...ภาษาไทย...คณิตศาสตร์...วิทยาศาสตร์

สืบเนื่องจากการทดสอบความรู้พื้นฐานของนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ปานกลางและบางส่วนอยู่ในเกณฑ์อ่อนค่ะ กศน.อำเภอเสนาจึงได้ จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐานทางการเรียนขึ้น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 ที่ กศน.อำเภอเสนา เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนรู้ตามหลักสูตรต่อไปค่ะ โดยวิทยากรจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 เก็บภาพมาฝากนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)