นักสู้วิกฤตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เนื้อหาในหนังสือ .... มีคุณค่าและทันสมัย ....

ขอบคุณค่ะ