"อย่าลังเลที่จะทำความดี" ... (๑๐๘ วิธีคิด ทำชีวิตให้เป็นเรื่องง่าย : สุภัชชา นาทอง)

.....................................................................................................................

อย่าลังเลที่จะทำความดี

......................................................................................................................

ความลังเลทำให้เราไม่อยากทำ ไม่อยากตัดสินใจทำกิจกรรม มนุษย์จึงมักจะมีความลังเลกันอยู่เสมอ
แต่การทำความดี เราไม่ควรลังเล การทำความดีอย่างง่าย ๆ คือ การช่วยเหลือคนอื่น

คุณสามารถช่วยได้ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ การให้ถือเป็นการช่วยเพื่อนมนุษย์ที่ง่าย ๆ
อย่างหนึ่ง เช่น

ให้ความรัก ให้ใจที่เป็นมิตร ให้การช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ ให้ความนับถือ ให้การยอมรับ
ให้คำพูดที่เพราะ ๆ ให้คำยกย่อง หรือ ให้สิ่งของที่พอใช้ได้

หมั่นให้ทุก ๆ วัน บางคนบอกว่าให้มามากแล้ว แต่ว่ายังไม่พอหรอก เพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณคิดหรือรู้สึกเช่นนี้

มีหลักง่าย ๆ ที่สามารถนำไปใช้เวลาเกิดความลังเลในการที่จะทำความดี ดังนี้


ข้อที่ ๑ ถ้าคิดว่าจะ "ให้" หรือ "ไม่ให้"
ให้ตกลงใจว่า "จงให้เถิด"

ข้อที่ ๒ ถ้าคิดว่าจะ "รัก" หรือ "ไม่รัก" คนอื่น
ให้ตกลงใจว่า "จงรักเถิด"

ข้อที่ ๓ ถ้าคิดว่าจะ "โกรธ" คือ "ไม่โกรธ" คนอื่น
ให้ตกลงใจว่า "จงอย่าโกรธเลย" และ

ข้อที่ ๔ ถ้าคิดว่าจะ "อภัย" หรือ "ไม่อภัย" คนอื่น
ให้ตกลงใจว่า
"จงให้อภัยเถิด"


ลองใช้หลักคิดเหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้ดูสิ
แล้วเราจะให้มากขึ้นและรับให้น้อยลง (Give More and Take Less)

คุณจะเห็นว่ายังมีอีกหลาย ๆ สิ่งที่เราสามารถจะให้คนอื่น ๆ ได้อีกมาก
ให้แล้วจะเกิดความสุขใจที่ได้รับนั้นเพียงพออยู่แล้ว

นั่นคือ ความสุขใจที่ตระหนักในความมีค่าของตนเองและเพื่อนมนุษย์
ฉะนั้น จงหมั่นคิดอยู่เสมอว่า การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากอะไร
ขอเพียงเรามีความตั้งใจจริง เมื่อใดก็ตามที่เราคิดดี เราก็จะทำความดี
ซึ่งเป็นความสุขของชีวิตก็ในแบบที่เรียบง่ายและถาวร


.................................................................................................................................


การให้จึงกลายเป็นความดีงามง่าย ๆ ที่เราสามารถจะพึงกระทำได้ทันที
ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย อีกทั้งวิธีคิดนี้เป็นวิธีคิดในเชิงบวก
ย่อมต้องเริ่มต้นจากจิตใจที่ดีงามของตัวเราเองเสียก่อน


บุญรักษา ทุกท่านครับ ;)...


.................................................................................................................................

ขอบคุณหนังสือดี ๆ ...

สุภัชชา นาทอง. ๑๐๘ วิธีคิด ทำชีวิตให้เป็นเรื่องง่าย. กรุงเทพฯ : ณ ดา, ๒๕๕๓.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หอมกลิ่นหนังสือความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ให้ข้อคิดดีดีนะคะ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ พี่เปิ้น Dr. Ple ;)...