โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางสำคัญของพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบุชา ประจำปี 2558 ณ วัดเจดีย์ชัยมงคล ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงพระธรรมเทศนาของพระธรรมฐิติญาณ เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) เจ้าคณะภาค 10 การแสดงพระพระธรรมเทศนาของเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 – 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27 พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมด้วยการปฏิบัติธรรม ถือศีล ฟังธรรม การนั่งปฏิบัติธรรม นุ่งขาวห่มขาว และพิธีตักบาตร

ในการนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกเข้ารับมอบรางวัล "ราชรถธรรมรักษ์" ผู้บำเพ็ญประโยชน์และเผยแพร่พระพุทธศาสนา จำนวน 2 รูป/คน คือ

1. พระครูคุณสารพินิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลราชรถธรรมรักษ์ ผู้บำเพ็ญประโยชน์และเผยแพร่พระพุทธศาสนา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลราชรถธรรมรักษ์ ผู้บำเพ็ญประโยชน์และเผยแพร่พระพุทธศาสนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)