นาย ชูพงศ์ ปัญจมะวัต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Usernamechupongp
สมาชิกเลขที่6993
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา

1. ค.บ. (เกียรตินิยม) , 2530 , คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) , 2534 , คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ประกาศนียบัตรหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ , 2546, สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 93 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
4. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2548 , สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
5. หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา , 2551 , สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา