การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา

คณะครู โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงครบวงจรและการกำกับความเสี่ยงสำหรับสถานศึกษา" โดย อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ตามโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์บุคลากรโรงเรียนคาทอลิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ไม่ได้ข่าวนานมากๆ

สบายดีนะครับ

สบายดีคะ ขอบคุณคุณขจิตที่ให้กำลังใจตลอด ขอโทษที่หายไปจ้าอิอิอิ