เก็บตก Mini_UKM ครั้ง 11 : ประมวลวาทกรรม


หมายเหตุ

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน Mini_UKM ครั้ง 11 ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (0)