m-Learning กับการเรียนยุคใหม่ ที่ไร้กระดานดำ

นี่เป็นบทความที่ผมเขียนขึ้นตอนเรียนอยู่ชั้นปี 3 ครับ

ในโลกยุคโลการภิวัฒน์ที่ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่หยุดหย่อน ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างอิสระเสรีผ่านเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจหากเทคโนโลยีจะถูกนำมาปรับใช้กับสิ่งต่าง ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เรามากยิ่งขึ้น ทางด้านการศึกษาก็เป็นหนึ่งในหลาย ๆ องค์กรที่ได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด

m-Learning ถือเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านการจัดการศึกษา เพราะนอกจาก จะสามารถเป็นสื่อทางไกลที่ใช้สอนผู้คนในที่ต่าง ๆ ได้แล้วยังเป็นสื่อที่มีขนาดเล็ก สะดวก ต่อการพกพา จึงนับได้ว่าเป็นสื่อสมัยใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และ ในประเทศไทยเอง ก็ได้มีการนำสื่อตัวนี้มาปรับใช้กับการเรียนการสอนในบ้านเราแล้วด้วย ทำให้วงการการศึกษาของบ้านเราถูกปรับเปลี่ยนอีกครั้ง

m-Learning ไม่ได้แค่นำมาซึ่งความสะดวกสบายในการเรียนรู้ของผู้เรียนเท่านั้น แต่ m-Learning ได้พลิกโฉมหน้าวงการศึกษาไทยและส่งผลกระทบต่อวงการการศึกษา ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านของครู ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน เมื่อ m-Learning ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นต้องใช้ครูจริงในการสอนได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ทำให้อนาคตอาชีพครูอาจมีจำนวนลดน้อยลงก็เป็นได้ แต่ก็อาจส่งผลให้ครูไทยในอนาคต พลิกบทบาทมาเป็นผู้กำกับการเรียนการสอน แทนการได้ลงมือสอนเอง ซึ่งนั่นก็ทำให้อาชีพครูมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันก็ได้

อีกด้านหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีตัวนี้ก็คือ ด้านผู้เรียนเอง ซึ่งมีหน้าที่ ในการเรียนตามที่แต่ละสถานศึกษาได้จัดไว้ให้ ซึ่งหาก m-Learning ได้ถูกนำมาใช้กับ ทุกสถานศึกษาแล้ว ก็เท่ากับว่า ในอนาคตผู้เรียนไม่จำเป็นต้องตื่นแต่เช้า เพื่อแต่งตัว และเดินทางมาโรงเรียนอีกต่อไป กฎเกณฑ์หลาย ๆ ด้านในปัจจุบัน ก็อาจถูกยกเลิกไปเช่น การแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา ทรงผมของนักเรียน และชั่วโมงการเรียนเป็นต้น แต่นั่น ก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้ที่เรียนด้วย m-Learning จะเจอแต่ความสะดวกสบายเพียงเท่านั้น หากแต่ต้องเพิ่มความขยัน และมีระเบียบวินัยในตนเองให้มากยิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะการเรียนด้วย m-Learning ถูกสร้างมาเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีครูมาคอยบังคับให้อยู่ในกฎ ระเบียบ ดังนั้น หากตัวผู้เรียนขาดระเบียบวินัยในคนเองแล้ว อาจส่งผลให้ตนเองไม่เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองขึ้นมาได้ ดังนั้นการเรียนในรูปแบบนี้จึงค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยง อยู่พอสมควร ดังนั้นต้องขึ้นอยู่กับตัวของผู้เรียนแต่ละคน ว่าจะสามารถสร้างองค์ความรู้ ให้กับตนเองได้มากน้อยเพียงใด

หากจะพูดถึงการเรียน คงไม่ควรจะมองข้ามกิจกรรมการเรียนการอน ที่ถูกจัดขึ้นภายในห้องเรียน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้เรียนได้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียนเอง หากมี m-Learning เข้ามาใช้จริง ๆ จะส่งผลกับกิจกรรมการเรียน การสอนโดยตรง เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมด จะถูกปรับเปลี่ยนให้สามารถใช้ ในรูปแบบของ m-Learning ได้ ซึ่งนั่นก็หมายความว่า อนาคต การเรียนของบ้านเรา จะไม่จำเป็นต้องใช้กระดานดำอีกต่อไป จะไม่มีเพื่อนมานั่งเล่นด้วยกันในห้องอีก จะไม่มีครู มายืนบ่นอยู่หน้าห้อง ซึ่งนั่นอาจทำให้หลาย ๆ คนแอบดีใจอยู่ไม่น้อย แต่ในความเป็นจริงแล้ว นั่นกลับทำให้เราอยู่ออกห่างจากสังคมมากขึ้นเรื่อย ๆ มนุษย์เป็นสัตว์สังคมมาแต่โดยอดีต เราอยู่รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุย สนทนา เพื่อให้ได้เกิดการเรียนรู้ที่อยู่นอกเหนือจากในตำราอยู่แทบทุกวัน หากเราต้องเรียนด้วยตัวเอง ไม่ได้เจอเพื่อน ๆ ไม่มีครู คอยยืนอยู่หน้าห้องแล้ว ก็ไม่อาจจะจินตนาการต่อได้ว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต

อย่างไรก็ตามในอนาคตอันใกล้นี้ การศึกษาจะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้โดยไร้ขีดจำกัดใดใด บทบาทหน้าที่ของผู้สอนอาจถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นผู้ดูแลและควบคุมเนื้อหารายวิชาแทนการได้ลงมือสอนเอง และบทบาทของผู้เรียนอาจมีเพิ่มมากขึ้น เมื่อถึงคราวที่ต้องเรียนด้วยตัวเองก็เป็นได้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจะเปลี่ยนไป สิ่งที่เราคุ้นตาอยู่อาจถูกลืมหายไปจากความทรงจำ เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามาถึงก็เป็นได้ แต่เทคโนโลยีก็ไม่ได้มีแต่ ด้านร้ายเพียงอย่างเดียว มันยังสามารถสร้างอะไรหลาย ๆ อย่างที่เราคิดไม่ถึงได้อีกด้วย ขึ้นอยู่กับวิธีและการเลือกใช้ของแต่ละบุคคลนั่นเอง แต่ไม่ว่ายังไงแล้ว อนาคตเราไม่จำเป็น ต้องเรียนแต่ในห้องเพียงอย่างเดียวแน่นอน ซึ่งนั่นก็หมายถึงบรรยากาศต่าง ๆ ที่เราเจอ ในปัจจุบันก็จะหายตามไปด้วยอย่างแน่นอน ลาก่อน กระดานดำ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดใจไปกับ...นายศุภลักษณ์ ไชโยความเห็น (0)