ชีวิตที่พอเพียง ๒๔๐๕. Health 21 : ยุคบริบาลสุขภาวะ กำลังเข้าทดแทนยุคบริบาลโรค


บทความเรื่อง A healthcare revolution is in the works, starting with your wrist ใน นสพ. เดอะ เนชั่น วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ปลุกให้ผมตื่น จากกระบวนทัศน์เดิมๆ ว่าด้วยการดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมสุขภาพ

เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุค "สุขภาวะ ๒๑" (health 21) ซึ่งหมายถึงสุขภาวะในศตวรรษที่ ๒๑ ที่แตกต่างจากสภาพในศตวรรษที่ ๒๐ และ ๑๙ โดยสิ้นเชิง ทั้งในด้านการดูแลตัวเอง การให้บริการโดยสถานบริการสุขภาพ และการพัฒนายาและบริการสุขภาพ

เทคโนโลยีตรวจจับสัญญาณ (sensor) จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตรวจรู้ความเป็นไปภายในตัวเรา แม้กระทั่งเริ่มมีเซลล์มะเร็ง เพียงเซลล์เดียวก็ตรวจพบ นั่นหมายความว่าเมื่อตรวจจับสัญญาณได้ ก็ส่งไปยังหน่วยประมวลความหมาย ซึ่งก็คือระบบปัญญา ประดิษฐ์ (artificial intelligence) ซึ่งก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

แล้วเขาก็ขายเครื่องมือเหล่านี้ให้เราสวมใส่ ตัวเอ้ที่กำลังจะออกตลาดในเดือนหน้า (ผมเขียนเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม) ซึ่งหมายความว่าเมื่อบันทึกนี้ออกสู่ท่านผู้อ่านในเดือนพฤษภาคม iWatch ก็ได้ออกสู่ตลาดแล้ว ที่จริงเวลานี้ก็มีเครื่องจับสัญญาณ และเก็บข้อมูลกิจกรรมการเคลื่อนไหว การนอน ชีพจร ความดันโลหิต ฯลฯ ออกขายมาสองสามปีแล้ว แต่ iWatch จะก้าวหน้ากว่า และคาดกันว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ

ในภาษาอังกฤษเราเรียกการบริบาลสุขภาวะ (health care) แต่ในความเป็นจริงเราบริบาลความเจ็บป่วย (sick care) ยุคบริบาลสุขภาวะแท้จริงจะมาถึง เพราะเครื่องมือติดตัวเหล่านี้จะคอยเตือนให้เราปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลัก บริบาลสุขภาวะของตนเอง

บริการสุขภาพ จะกลายเป็น Precision Care คือให้บริการตรงตามรายละเอียดด้านพันธุกรรมของตัวเรา ตรงตามลีลาชีวิต (lifestyle) หรือตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะของตัวเราเอง รวมทั้งตามสภาพแวดล้อมที่เราดำรงชีวิตอยู่วิจารณ์ พานิช

๒๙ มี.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)