น้ำมันบนดิน

ดินแดนภาคอีสานถึงแม้ว่าจะแห้งแล้งแต่ปลูกพืชอะไรลงไปก็สามารถให้ผลผลิตออกมาเป็นกอบเป็นกำ พืชผลผลการเกษตรไม่เคยแห้งแล้งแต่ประการใดเหมือนคำที่เขาล่ำลือกัน โดยเฉพาะสินค้าการเกษตรที่ปลูกในดินภาคอิสานที่ได้ผลผลิตดีไม่จะเป็น ข้าว อ้อย มันสำประหลัง ซึ่งพืชผลดังกล่าวอาจเรียกว่า น้ำมันบนดินก็ว่าว่าได้ ซึ่งน้ำมันบนดินดังกล่าวใช้ไม่มีหมดเลี้ยงมนุษย์โลกได้อย่างเพียงพอ ไม่เหมือนกับน้ำมันใต้ดินซึ่งมีอยู่แถบทะเลทรายอาหรับ ซึ่งเป็นสินค้าราคาแพงใช้หล่อเลี้ยงมนุษย์ไม่ได้นับวันจะมีแต่หมดสิ้นไปจากโลกนี้ แถมยังทำให้เกิดการขัดแย้งแก่งแย่งกันของมนุษยโลกตามมาดังปรากฏข่าวทุกวันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่หยุดยั้งความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

น้ำมันบนดิน..ก็..ไม่ได้หมายถึง..การรอดพ้น วิกฤต..(มันเพียงถูกเปลี่ยนเงื่อนงำอำพราง)..เท่านั้น..เอง.."พยายามเข้าใจ"และโปรดระวัง...ภายใต้คำว่า bio..ที่ใช้กันเกร่อ..อยู่เวลานี้...

ความงดงามของ bio .มีมาฝาก ..ไว้..เกี่ยวเก็บ..ด้วยคุณธรรม..มิใช่ใช้ แทนเป็น ผลผลิตทางอุตสาหกรรม...

เขียนเมื่อ 

It is time that we 'not only grow' some seasonal crops and sell, but go further to make 'products' that we can sell every day of the year! With cassava, there are many products we can do, boiled, baked, dried, pulped and dried, fermented, ... Let us really make 'petrol' not just crude oil ;-)

เขียนเมื่อ 

นานาสสิเต นานานัถิเต