ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภาวะผู้นำ ของ ศ. ระพี สาคริก (20)

"สิ่งแรกที่ใคร่ขอฝากไว้ ณ โอกาสนี้น่าจะได้แก่ การศึกษาทางโลกในระดับสถาบันการศึกษานั้น หากยิ่งเรียนสูงก็ยิ่งควรจะลดวิถีชีวิตตัวเองให้ต่ำลงอย่างได้สัดส่วน จึงจะสอดคล้องกันกับสิ่งที่คนโบราณได้พูดฝากเอาไว้ในเชิงปรัชญาว่า ยิ่งกำหนดวิถีชีวิตตัวเองให้ต่ำลงมาสู่ระดับล่างได้เท่าไหร่ ปัญญาก็ย่อมแตกฉานเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

จึงขออย่าให้คนเขาปรามาสว่า ยิ่งเรียนสูงก็ยิ่งมีวิธีคิดที่เอาเปรียบธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเท่านั้น อีกทั้ง มีผลทำลายสังคมมากยิ่งขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำลายจิตวิญญาณของคนที่ด้อยโอกาสกว่าตนรวมทั้งเด็กและเยาวชน ควรถือว่า มีผลทำลายล้างโลกเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของตัวเอง ดังที่คนยุคนี้เริ่มปรามาสเอาไว้ว่า คนจบด็อกเตอร์ส่วนใหญ่มักพูดกับชาวบ้านไม่รู้เรื่อง ไม่เพียงเท่านั้น เพราะชาวบ้านอยู่กับพื้นดิน จึงมีปัญญาที่รู้ดีกว่าคนระดับบน"

จากบทความ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการบัณฑิตศึกษาใหม่ของสถาบันอาศรมศิลป์

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (0)