เล่าไว้เมื่อเป็นครูปกครอง ๙๙

๙๙. ครูใหม่กับการจัดการห้องสอน <p align="LEFT"> เป็นภาระอันหนักของคุณครูใหม่ ขณะที่ครูเองเคยเป็นครูสอน </p> <p align="LEFT"> นักศึกษาผู้ใหญ่ วันแรกยังหนักใจ วิธีการของครู คือ เข้าห้องสอนไปก่อน </p> <p align="LEFT"> ที่นักศึกษาจะเข้านั่ง โดยครูจะไปนั่งที่โต๊ะตัวหลังสุด นั่งอ่านเอกสาร หนังสือ </p> <p align="LEFT"> พอนักศึกษาเข้าไป เขาก็จะพูดคุย เล่นตามประสา แต่เราจะได้เห็นพฤติกรรม </p> <p align="LEFT"> ของนักศึกษาที่เราจะสอนเกือบทุกคน เมื่อออดเข้าเรียนผ่านไปสักห้านาที </p> <p align="LEFT"> เราก็เดิน ออกไปหน้าห้องเรียน แนะนำวิชา แนะนำตัวเอง แล้วสอนเลย นักศึกษา </p> <p align="LEFT"> จะงงแต่ช่วยเราให้สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ดีมาก สำหรับนักเรียนเล็กๆ ไม่ค่อย </p> <p align="LEFT"> มีปัญหาแต่จะซน ถ้าเล่นกับเขามากๆ จะปกครองห้องเรียนไม่ได้ สำหรับนักเรียน </p> <p align="LEFT"> โต คุณครูต้องทำจิตใจต้องมั่นคง ไม่หวั่นไหว ใช้สายตามากกว่าพูด พูดน้อยๆ </p> <p align="LEFT"> ต้องค่อยจัดระบบให้ดีๆ สม่ำเสมอ เข้าไปแรกๆ ใช้สายตากวาดไปรอบๆ ห้อง </p> <p align="LEFT"> ไม่สะอาดก็ ถามหาเวรประจำวัน ถามหาหัวหน้า รองหัวหน้า บันทึกหมายเลข </p> <p align="LEFT"> โทรศัพท์มือถือของหัวหน้า รองหัวหน้านักเรียนเอาไว้ คนอื่น อาจต้องมานั่งรอ </p> <p align="LEFT"> หน้าห้องเป็นระบบ เพื่อให้นักเรียนที่เป็นเวรประจำวัน ทำความสะอาดห้องเรียน </p> <p align="LEFT"> จัดโต๊ะเรียน ให้เรียบร้อยเป็นระบบ ครูสามารถเดินไปดูนักเรียนในห้องได้สะดวก </p> <p align="LEFT"> ทุกๆคน พร้อมแล้วจึงเรียกนักเรียนทั้งหมดเข้าห้องเรียน นั่งสมาธิจนกว่าครูจะ </p> <p align="LEFT"> เรียกชื่อ นามสกุล นักเรียนครบทุกคน นักเรียนต้องขานชื่อ พร้อมยกมือ ทำช้าๆ </p> <p align="LEFT"> มองหน้าตานักเรียน จดจำหน้าตาตามควร ถ้าห้องเรียนภาษาอังกฤษอาจต้องตอบ </p> <p align="LEFT"> present </p> <p align="LEFT"> รายชื่อคนข้างหน้าขาดเรียน คนลำดับถัดไปจะต้องบอกว่าไม่มา มาแต่ยัง </p> <p align="LEFT"> ไม่เข้าห้องเรียน ครับ ค่ะ ทุกคนจะต้องมีอุปกรณ์การเรียนครบ ดินสอ ปากกา </p> <p align="LEFT"> ไม้บรรทัด สมุด หนังสือเรียน หรือ พจนานุกรมถ้านักเรียนไม่ได้นำมาอาจ </p> <p align="LEFT"> ถูก ตักเตือน ด้วยวาจา บันทึกในสมุดนักเรียน ครั้งที่ หนึ่ง สอง ลงโทษ หรือ </p> <p align="LEFT"> ตัดคะแนน ตามระเบียบ หรือข้อตามตกลงที่ตกลงกันไว้ ถ้ามาสายจะต้องมาขอ </p> <p align="LEFT"> อนุญาตเข้าห้องเรียนที่ประตูหน้า ให้ครูบันทึกชื่อว่ามาแล้ว สอบถามสาเหตุ </p> <p align="LEFT"> เหตุผล หรือลงโทษ แจ้งให้นักเรียนทุกคนบันทึกเหตุผล ระหว่างเรียนจะลุกออก </p> <p align="LEFT"> จากที่ไปหาเพื่อน ไปห้องน้ำ ไปทำธุระอะไรจะต้องขออนุญาต แจ้งให้ครูทราบ </p> <p align="LEFT"> เสมอ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงทำกิจกรรมนั้นๆ ระหว่างเรียน ไม่พูดคุย เสียงดัง </p> <p align="LEFT"> ไม่เล่นเครื่องมือสื่อสาร หากจำเป็นจะต้องขออนุญาตครูก่อนเสมอ ก่อนหมดเวลา </p> <p align="LEFT"> เรียนแต่ละคาบอาจให้นั่งสมาธิ ให้สรุปย่อ เรื่องที่สอน หรือเรื่องที่เรียนในวันนั้นๆ </p> <p align="LEFT"> ให้ครู และเพื่อนๆฟัง ถ้าเป็นคาบสุดท้ายของวันควรจะต้อง สวดมนต์ ไหว้พระ </p> <p align="LEFT"> กล่าวคำไหว้พ่อ แม่ ครูอาจารย์ หัวหน้าห้อง ต้องบอก กราบ บอกทำความเคารพ </p> <p align="LEFT"> ให้ถูกต้อง ไหว้ให้สวยงาม เก็บโต๊ะเก้าอี้ ให้ดี เพื่อจะได้กวาดขยะได้สะดวก ปิดไฟ </p> <p align="LEFT"> พัดลม เครื่องปรับอากาศ หน้าต่าง ประตูให้เรียบร้อยเสมอ จนเป็นนิสัยเดินออก </p> <p align="LEFT"> จากห้องเป็นแถว เป็นระบบ ไม่ออกเป็นฝูง เสียงดัง วุ่นวาย หากเกิดเรื่องในคาบ </p> <p align="LEFT"> ให้ใจเย็น ระงับอารมณ์ ไม่ตบ ไม่ตีนักเรียน แยกนักเรียนให้ไปรอที่ห้องปกครอง </p> <p align="LEFT"> หรือเชิญครูปกครองมารับตัวไป ชี้แจงกับนักเรียน ผู้ปกครองทราบอย่างสุภาพ </p> <p align="LEFT"> มีเหตุผล เรื่องการเรียน การทำงาน การทำการบ้าน การรักษามรรยาท ถ้าจะริบ </p> <p align="LEFT"> ของมีค่า ควรตัดคะแนน หรือ ติดต่อแจ้งผู้ปกครองอาจดีกว่า ของมีค่าบางที </p> <p align="LEFT"> นักเรียนกะล่อน อ้างว่าของที่ครูริบไปเป็นของแท้ แท้ที่จริงเป็นของปลอม ถ้าเป็น </p> <p align="LEFT"> โทรศัพท์ราคาแพง ให้ริบส่งโรงเรียน หรือ ผู้ที่โรงเรียนมอบหมาย บันทึกข้อมูล </p> <p align="LEFT"> ครบถ้วนให้มีพยาน และลงชื่อเป็นหลักฐาน จะได้ทำให้ตัวเองปลอดภัย มีบันทึก </p> <p align="LEFT"> รายละเอียดการทำงานแต่ละวัน ส่งให้ผู้บังคับบัญชาลงชื่อด้วย ยิ่งดี ช่วยได้มาก </p> <p align="LEFT"> จะได้ไม่ต้องมานั่งน้อยใจ เสียใจ ภายหลัง ว่าอุตส่าห์ ทำดี แต่ไม่ได้ดี </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sinsmutraความเห็น (0)