วัฒนธรรม "ความคิดสร้างสรรค์"

ฝรั่งปัญญาชน อย่าง เซอร์เคน โรบินสัน และพรรคพวก กำลังจะเปลี่ยนผ่าน
การศึกษาอเมริกันแบบทุนนิยม "มาตรฐาน" ไปสู่ ทุนนิยม "ความคิดสร้างสรรค์"
จะว่าไปฝรั่งมีจิตวิญญาณแบบเสรีชนอยู่แล้ว การเปลี่ยนอย่างหนึ่งไปสู่อีกอย่างหนึ่ง
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่าย เพราะจิตวิญญาณแบบ "เสรีนิยม" ถ้าเหตุผลใหม่ดีกว่า
เหตุผลเก่า ๆ มีแบบจำลองใหม่ ๆ เขาพร้อมจะเปลี่ยนแปลง

จะมีปัญหาก็เฉพาะชาติที่ไปก๊อบแบบแห่งความสำเร็จของเขามาเท่านั้น ที่เปลี่ยนแปลง
โดยใช้วิธีคิดแบบ"อำนาจนิยม" อำนาจนิยมคืออะไร อำนาจนิยมคือ เชือว่าอำนาจเท่านั้น
ที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ วิธีการก็ใช้วิธี "คุณสั่งมา" ระบบนี้มีความคิดสำเร็จรูปมาเลยว่า
ดีอย่างโน้น ดีอย่างนี้ แล้วก็หาวิธีการทุ่มเงินเพื่อ "Training" ปี ๆ หนึ่งใช้เงินพัฒนาแบบนี้
เป็นจำนวนเงินมหาศาล และผลสุดท้ายก็คืออย่างที่เห็น ๆ กัน

อำนาจนิยม ก็มีฐานคตินิยมว่า "คนคิดเองไม่ได้" ต้องหาความคิดสำเร็จรูปใส่ให้ไป และก็
ใช้อำนาจ อิทธิพล ใช้ผลักดันให้เป็นไปตามความต้องการ อย่างดีที่สุดก็หว่านล้อมว่าทำ ๆ
ทำไปเถอะ เป็นนักปฏิบัติ ให้นักคิดเขาสั่งการและวินิจฉัยไป นั่นคือฐานคติแบบนี้ ไปแต่ K - 12
จนไปถึง University นั่นก็คือจิตวิญญาณของเรานั่นเอง

ส่วนวัฒนธรรม "ความคิดสร้างสรรค์" ของคนไทย เอาเรื่องทางวัฒนธรรมเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ
แค่เรื่องผีและสิุ่งเหนือธรรมชาติ สามารถจำแนกผีและสิ่งเหนือธรรมชาติเฉพาะ ๆ ได้จำนวนมากมาย
ภูมิปัญญาที่อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมก็มีมากมาย ตลอดจนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
อย่างเช่นเรื่องของเซี่ยงเมี่ยง ศรีธนญชัย และเรื่องเล่าที่เป็นประดิษฐ์สร้างในระดับชาวบ้านมากมาย
ศิลปกรรมแบบเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร ก็พบเห็นอยู่มากมาย การประดิษฐ์ปืนและอาวุธ อย่างสวยงาม

ศิลปินไทย ที่สร้างสรรค์งานศิลปะแบบเฉพาะตัวมีชื่อเสียงระดับโลก ระดับเอเซีย ระดับนานาชาติ
ก็มีมากมาย บริษัทโฆษณาในประเทศไทยได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงฯลฯ ศิลปินระดับต่าง ๆ เหล่านี้
มีจิตวิญญาณแบบเสรีนิยม จึงใช้พลังความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่มีจำกัด สร้างมูลค่าเพิ่มจำนวนมหาศาล

คำว่า "ไท" ก็สะท้อนถึง "เสรีนิยม" แต่ในระบบแบบ "อำนาจนิยม" ที่ตรงข้ามกับเสรีนิยม โดยเฉพาะ
เรื่องการยัดความคิดสำเร็จรูป เป็นเรื่องของอำนาจนิยม ส่วน "เสรีนิยม" ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ต่อยอด
จากปัญหาที่มีอยู่ ผมกำลังจินตนาการอยู่ ถ้าเซอร์เคน โรบินสัน เอาชนะและเปลี่ยน paradigm ทางการศึกษา
ได้ในอเมริกา จอมลอกเลียนแบบตัวเอ้จ้องไว้ก่อนอยู่แล้ว กำลังคิดว่าถ้าเขาจะเอากระบวนทรรศน์ใหม่
ทางการศึกษา ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ เขาจะ force เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาด้วยการใช้อำนาจนิยม
เหมือนแบบเดิม ๆ หรือไม่ มันจะกลายเป็นความคิดสร้างสรรค์ภายในกรอบหรือไม่ จะติดตามดู

แต่ที่แน่ ๆ เจ้าทักษะศตวรรษที่ 21 กำลังต่อสู่กับ การศึกษาแบบ "มาตรฐาน" อยู่
ดูตามลิงค์นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

โดยส่วนตัว ผมเห็นว่ายากมากที่ทักษะที่ใช้ในศตวรรษที่ 21 จะมาชนะการศึกษาแบบมาตรฐานของไทยได้ เว้นแต่ครูตัวเล็กตัวน้อย ที่พยายามจะค้านการศึกษาแบบมาตรฐาน