ภายในลำโพงขนาดเล็กมีอะไร?

จากหลักการทางฟิสิกส์เคยทราบมาบ้างแล้วว่า ลำโพง ประกอบด้วยแม่เหล็ก

แล้วทำไมต้องเป็นแม่เหล็ก

จึงทดสอบแกะลำโพงขนาดเล็กดู ซึ่งเป็นแผงคล้ายกระดาษฉีกออก ก็พบขดลวดดังภาพ

จากการสังเกตพบว่า

มีขดลวดพันเป็นวงกลมหลาย ๆ รอบติดอยู่ตรงกึ่งกลางของกระดาษลำโพง และมีสายออกมา 2 เส้น เพื่อ

เป็นเส้นทางเดินของกระแสไฟฟ้า จากสัญญาณเพลง

ซึ่่งการที่ขดลวดอยู่ในสนามฟิสิกส์

จากหลักการทางฟิสิกส์ คือ เมื่อขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และ อยู่ในสนามแม่เหล็ก

จะทำให้ขดลวดเกิดการเคลื่อนที่ได้ เมื่อขดลวดดังกล่าวติดกับกระดาษลำโพงแล้ว เมื่อมีสัญญาณกระแสไฟฟ้า

เข้ามาก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของขดลวด ซึ่งก็ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของกระดาษลำโพงดังกล่าว

เกิดการสั่นสะเทือน นั่นเอง การสั่นสะเทือน ทำให้เกิด สิ่งที่เรียกว่า เสียง

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีแม่เหล็ก หากไม่มีแม่เหล็ก ก็จะไม่มีสนามแม่เหล็ก และจะไม่เกิดการสั่นของขดลวด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดสาธารณะความเห็น (0)