กาพย์แก้วกวีกานต์ (๑๓๘) เฉลิม

"สุขสันต์ สำราญใจ

สุขฤทัย ในวันเกิด

เฉลิม ฉลองเลิศ

งานบรรเจิด เลิศล้ำใคร

อายุ ให้ยืนยาว

วรรณะพราว พริ้งผ่องใส

พละ เฉลิมชัย

เฉลิมได้ สุขนิรันดร์"

29/3/58

สุขสันต์วันเกิดพี่เฉลิม กล่อมเกลี้ยง

สสอ.เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)