สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๐๓) อย่าหยุดเรียนรู้

"เรา เปิดใจไว้รับจับสิ่งใหม่

ไม่รู้ อะไรใฝ่เฝ้าเข้าศึกษา

อีก หลายสิ่งหลายอย่างต่างเข้ามา

เยอะ แยะกว่าน่าฟังดั่งมณี

อย่า ทะนงหลงตนว่ารู้มาก

หยุด ยั้งปากฝากความเขลาเศร้าหมองศรี

เรียน ให้มากหลากสาขาน่ายินดี

รู้ ไว้ดีมีวิชาประดับตน"

Morning exercise 29/3/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)