โลกธรรม 8 -> กาย -> ใจ

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เพียงไม่ถึง 7 วัน ความชราได้พลัดพรากญาติผู้ใหญ่ไปถึง 2 ท่าน

โดยท่านทั้งสองอายุยืนกว่า 80 ปี


วันนี้มีภารกิจสำคัญของที่ทำงาน (9 เม.ย.58) จึงไม่สามารถไปร่วมงานศพท่านได้

ขอให้ดวงวิญญาณของคุณตาสมาน จงไปสู่สุขคติภูมิเทอญกอรปกับช่วงนี้ ได้พาหลาน ๆ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจคุณยาย

ที่เข้ารับการผ่าตัดเข่าที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น อยู่เกือบทุกวัน

ทำให้เห็นความหมายของชีวิตชัดมากขึ้น หนอความจริงของโลกธรรม 8 นั้น ปรากฏชัดต่อหน้าต่อตา

เราต่างก็ทราบดีว่า มียศ ต้องมีเสื่อมยศ มีลาภ ต้องมีเสื่อมลาภ สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข์

แต่เราก็ยังมิวายแสวงหา ซึ่ง เงิน อำนาจ ลาภ ยศ สรรเสริญ หนอ

----------------

ปุถุชนเรา ก็เป็นเช่นนี้แล

เราลองมาเล่น 20 คำถามกันว่า จริง ๆ แล้วมันเกิดอะไรขึ้น

เราจึงหลงเห็นผิดเช่นนี้ หนอ

มีบางท่านบอกว่า เหตุปัจจัยหนึ่ง คือ ระบบการศึกษาที่สอนเราผิด ๆ ให้เน้นเป็นที่ 1 จริงหรือปล่าว ?

ต้องค่อย ๆ พิจารณา หนอมนุษย์นั้น มีบุญวาสนามากกว่าสรรพสัตว์ใน 31 ภพภูมิ

แต่มนุษย์กับไม่นำบุญวาสนานั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หลายต่อหลายครั้งกับไปนำวิถีของสัตว์เดรัจฉาน หรือ สัตว์นรกมาเลียนแบบใช้ หนอทำอย่างไร ?
เราจะสามารถเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่แท้ ?

เข้าถึงความหมาย เป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์การได้เกิดมาเป็นนุษย์นั้นท่านเปรียบดั่ง ยากกว่าเต่าตาบอดลอดแอก

ซึ่ง 100 ปีจึงโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่ง


เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นโมฆะชาติ ตายไปแล้วไม่รู้อีกกี่ชาติจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์

ทำอย่างไรจึงจะแลเห็น และสามารถปล่อยวาง โลกธรรม 8 -> กาย -> ใจ หนอผู้รู้ท่านแนะว่า

เมื่อเห็นความจริงของกายและใจแล้ว จึงพอจะปล่อยวางโลกธรรม 8 ได้บ้าง หนอ


ต่อเมื่อวางกายได้ จึงพอจะเห็นใจ หนอบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 


เขียนเมื่อ คุณยายอยู่ตึกไหนคะ มีอะไรให้ช่วยบอกนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่แก้ว อุบล มากครับ