วัฒนธรรมการใช้ข้อมูล


แผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยวัฒนธรรมการใช้ข้อมูล (สนับสนุนโดย สสส.) ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดการประชุม "ปฏิบัติการชวนคิดชวนคุย วัฒนธรรมการใช้ข้อมูลเพื่อการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย" เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


ผมได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง "วัฒนธรรมข้อมูลเพื่อการตื่นรู้" จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่บรรยากาศในห้องประชุม


วิจารณ์ พานิช

๑๖ ก.พ. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)