ชีวิตที่พอเพียง : ๒๓๗๓. สถานฝึกปฏิบัติสมาธิดีที่สุด ๑๐ อันดับของโลก


บ่ายวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผมไปประชุมคณะกรรมการบริหาร หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ได้รับแจกเอกสาร 10 of the world's best meditation retreatsจึงนำมาเล่าต่อ ว่าสวนโมกข์นานาชาติมีชื่อเสียงเข้าอันดับด้วย แม้สถานที่จะจัดง่ายๆ ไม่หรูหรา ไม่ดวกสบาย หรือใช้ชีวิตที่อยู่ง่ายนั้นเอง เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกปฏิบัติธรรม


ธรรมาศรมนานาชาติ ของสวนโมกข์นี้ มีกำหนดฝึกอบรมอานาปานสติภาวนาหลายหลักสูตรในแต่ละเดือน จัดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีผู้บันทึกประสบการณ์ไว้ ที่นี่วิจารณ์ พานิช

๑๙ ก.พ. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

The list shows 3 places in USA, 1 each in France, Ireland, South Africa, Italy, Canada, Thailand and India (where the current Dalai Lama resides).

Perhapds another list of "how many meditation places/courses" in countries around the world can show up where Buddhism is going. We can all be surprised!