ศุภฑิต สนธินุช

เจ้าหน้าที่สื่อสารความรู้
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Usernamesupadit_sonthinuch
สมาชิกเลขที่199578
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

  • นิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต


ประสบการณ์ทำงาน (ระหว่างการศึกษา)

  • ผู้สื่อข่าวกีฬา สังกัดสถาบันราชภัฎสวนดุสิต กีฬาสถาบันราชภัฎทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 มธ.รังสิต
  • (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ผู้สื่อข่าวสายอาชญากรรม หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ประสบการณ์ทำงาน

  • ช่างภาพ บริษัท โปรเลเยอร์ จำกัด
  • เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายข่าวและออกแบบสื่อฯ บริษัท โฟร์ พี.แอดส์ (96) จำกัด
  • ผู้สื่อข่าวสายการตลาด นิตยสาร SM (Strategy + Marketing) และผู้สื่อข่าวสายพลังงาน|อุตสาหกรรม นสพ.Global Business บริษัท เอส สแควร์ แมกกาซีน จำกัด
  • ปฏิบัติงานแผนงานสื่อสารความรู้และขับเคลื่อนสังคม สำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ (สพคส.) ภายใต้แผนงานโครงการสื่อสารความรู้และผลักดันนโยบาย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
  • ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สื่อสารความรู้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)