การศึกษาเรื่อง ทำไมเยาวชนไทยขึงมีรสนิยม K-POP


ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่อง ทำไมเยาวชนไทยขึงมีรสนิยม K-POP

ผู้จัดทำ นางสาว ณัษฐา สุขอินทร์

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษา ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ทำไมเยาวชนไทยจึงมีรสนิยม K-POP มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาสาเหตุว่าทำไมเยาวชนไทยจึงมีรสนิยม K-POP ปัญหา 2. เพื่อศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับเยาวชนไทยมีรสนิยม K-POP 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อประเด็น ทำไมเยาวชนไทยจึงมีรสนิยม K-POP

การศึกษาเรื่อง ทำไมเยาวชนไทยจึงมีรสนิยม K-POP มีวิธีการศึกษาคือสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการมีรสนิยม K-POP และผลกระทบของการมีรสนิยม K-POP ศึกษาจาก เอกสารและอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือคือแบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อประเด็น ทำไมเยาวชนไทยจึงมีรสนิยม K-POPศึกษาจากการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 50 คน โดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบเรียงและนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ทำให้เยาวชนไทยจึงมีรสนิยม K-POP เกิดจากการที่เยาวชนไทยรับเอาวัฒนธรรมเกาหลีมาปรับใช้เพื่อความทันสมัย ผลกระทบจากการที่เยาวชนไทยในประเทศมีรสนิยม K-POP คือ สินค้าเกาหลี ดาราเกาหลี อาหารเกาหลี ทำให้วัฒนธรรมและประเพณีของไทยบางส่วนหายไปและไม่ได้รับการสานต่อ ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประเด็น ทำไมเยาวชนไทยจึงมีรสนิยม K-POP จากการสัมภาษณ์ พบว่า นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่วนใหญ่ชื่นชอบและรับเอาวัฒนธรรมของเกาหลีมาปรับใช้เป็นส่วนมากเพราะตามกระแส เข้าสมัยนิยม อยู่ในระดับมาก (x=4.42)

คำสำคัญ (Tags): #k-pop#เกาหลี
หมายเลขบันทึก: 586574เขียนเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 11:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 17:05 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)
นาย ธีรภัทร์ มหามงคล

กระผมคิดว่าการศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เพราะสังคมในปัจจุบันมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเพิ่มมากขึ้น แต่ควรปรับปรุงในเรื่อง กล่มบุคลที่ถูกสอบถามมีวงแคบไป ควรสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย

นางสาว ปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว

ดิฉันมีความคิดเห็นว่า การที่เยาวชนไทยสนใจในศิลปินเกาหลีเพราะ ความสามารถในการเเสดงเเละหน้าตาที่ดูดีจึงทำให้เยาวชนสนใจมากขึ้นเเละอาจเป็นเพราะกระเเสนิยม เราครวจะที่เรียนรู้วัฒนธรรมคนอื่นมาปรับปรุงใช้ไม่ใช่ลืมวัฒนธรรมของเราเอง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท