ความเห็น 3010216

การศึกษาเรื่อง ทำไมเยาวชนไทยขึงมีรสนิยม K-POP

นาย ธีรภัทร์ มหามงคล
IP: xxx.164.191.25
เขียนเมื่อ 

กระผมคิดว่าการศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เพราะสังคมในปัจจุบันมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเพิ่มมากขึ้น แต่ควรปรับปรุงในเรื่อง กล่มบุคลที่ถูกสอบถามมีวงแคบไป ควรสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย