คําสอนของฮวงโป

ประธาน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เสียงอ่านหนังสือคำสอนของฮวงโปจากการแปลและเรียบเรียงโดยท่านพระพุทธทาสภิกขุ (พุทธทาส อินทปัญโญ) - สวนโมขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาให้ถึงความจริงของชีวิตและจิตใจความเห็น (0)