กิจกรรมเล็ก ๆ ....ที่คืนชีวิตให้ห้องสมุุด.....( สิ้นชีวิต )


ในความ " ไร้ชีวิต สิ้นชีวา " ของห้องสมุดโรงเรียนของคุณมะเดื่อ ก็ยังพอหา .... " ลมหายใจรวยริน....สัญญาณแห่งชีวิต " ได้อยู่บ้างนะ....และเป็น " สัญญาณชีวิต" ที่เป็นเสมือน " แสงทิพย์ " ที่กระตุ้นให้คุณมะเดื่อมีกำลังใจที่จะเดินหน้าไปกับเด็ก ๆ เพื่อ " ปลุกห้องสมุด " ให้ฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง ...แม้ว่าจะ เป็นการเดินที่....ตุปัดตุเป๋... ทุลักทุเล....เหลือเกิน....ก็ตามที.... ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/new


จากวันนั้น.....วันที่เด็กตัวน้อย ๆ สองสามคน มาบอกคุณมะเดื่อว่า " หนูอ่านหนังสือ

ให้ฟังนะคะ " ซึ่งเป็นจุุดเริ่มต้นของการปลุกชีวิตให้ห้องสมุด...... ถึงวันนี้

ในยามว่าง หรือ พักเที่ยง หลังอาหารเที่ยงแล้ว ห้องสมุดของคุณมะเดื่อ

ก็จะมีสมาชิกที่รักการอ่าน รักกิจกรรมที่ได้ทำในห้องสมุด เข้ามาอ่านหนังสือ

และเข้ามาทำกิจกรรมต่าง ๆ กันเพิ่มขึ้นทุกวัน จนบางวันดูเหมือนห้องสมุด

จะแคบลงไปทีเดียวการอ่านดูเหมือนจะเป็นกิจกรรมหลักของเด็ก ๆ สมาชิกนักอ่าน ที่มีนักเรียน

นับตั้งแต่ ชั้น อนุบาล จนถึง ป.๖ บางวันคุณมะเดื่อก็จะมีของรางวัล

เล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับเด็ก ๆ เหล่านี้ แต่บางวันก็ไม่มี วันไหนไม่มีของรางวัล

เด็ก ๆ หลายคนก็จะบอกว่า " ไม่เป็นไรครับ / ค่ะ ผม / หนูอยากอ่าน "นอกจากการอ่านเป็นงานหลักแล้ว ห้องสมุดยังมีกิจกรรมเสริมเติมต่อ

เป็นการต่อยอดจากการอ่านอีกหลายกิจกรรม อย่างเช่น การตอบคำถาม

การวาดภาพ การบรรยายภาพ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะมีการตัดสิน

และมอบรางวัลให้กับเด็ก ๆ ที่ชนะรางวัลเหล่านี้บางครั้งก็เป็นรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ชนมชิ้นเล็ก ๆ ดินสอ สมุดฯลฯ

ที่คุณมะเดื่อจัดหาให้ ไปจนถึงรางวัลพิเศษที่มีผู้มอบให้ ( ในภาพ เป็นของรางวัล

ที่คุณหมอเปิ้นมอบผ่านคุณมะเดื่อเพื่อให้เด็ก ๆ จ้ะ )กิจกรรมการประดิษฐ์เศษวัสดุต่าง ๆ ซึีงคุณมะเดื่อจะนำมาทำให้นักเรียนที่สนใจ

ดูเป็นตัวอย่าง เช่น ดอกฝิ่นจากตาข่ายห่อผลไม้ ที่คุณมะเดื่อเห็นจาก

บูธแสดงผลงานหน้าหอประชุมคุรุสภา คุณมะเดื่อนำมาทดลองทำจนทำได้

กังหันกระดาษ ฯลฯ ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ สนใจฝึกทำกันมาก

โดยที่คุณมะเดื่อจะจัดเตรียมอุปกรณ์บางอย่างไว้ให้ และให้เด็ก ๆ

จัดหาบางส่วน กิจกรรมเหล่านี้ คุณมะเดื่อจะสอนเพียงไม่กี่คน

แล้วเด็กที่ทำเป็นแล้ว ก็จะเป็นผู้ที่สอนให้เพื่อน ๆ คนอื่น ๆ ต่อไปกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก เป็นอีกกิจกรรมต่อยอดจากการอ่านอีกกิจกรรมหนึ่ง

ที่เด็ก ๆ สนใจจัดทำกันมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก หรือเด็กโต บนชั้นวางหนังสือ

เล่มเล็ก มีผลงานของเด็ก ๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายเล่มจ้ะ


" ขวดน้ำใจ ให้ปัญญา" เป็นกิจกรรมล่าสุด ที่เกิดจากความคิดของ

นักเรียนชั้น ป.๖ คนหนึ่ง คือ เด็กชายธนกฤต ที่ยื่นความประสงค์

ที่จะบริจาคเงินให้กับห้องสมุด จำนวน ๑๐ บาท และจะบริจาคให้

ห้องสมุดทุกสัปดาห์......คงเพราะเห็นว่า ห้องสมุดมีกิจกรรมต่าง ๆ

ให้กับนักเรียนตลอดมา และเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เงินในการซื้อของ

รางวัล หรืออื่น ๆ .... แรกทีเดียวคุณมะเดื่อไม่ยอมรับ แต่ธนฤตก็

มารบเร้า ..... จนต่อมาก็เกิดความคิดเรื่องที่จะบอกต่อให้กับ

ทุก ๆ คน ได้ร่วมกันบริจาคเงิน ( ที่เหลือจากค่าขนมบางส่วน )

โดยการหยอดลงในขวด " น้ำใจ ให้ปัญญา "คุณมะเดื่อจึงต้องเน้นว่า ให้บริจาคเพียงเล็กน้อย เท่าที่เหลือเศษสตางค์

เช่น หนึ่งบาท หรือ เหรียญสลึง เหรียญห้าสิบสตางค์เท่านั้น และได้จัดทำ

สมุดรายนามผู้มีน้ำใจ ให้เด็ก ๆ ได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานการบริจาคด้วย

โดยคุณมะเดื่อมอบหมายให้เจ้าของความคิด คือ เด็กชายธนกฤต เป็นผู้ดูแล

ขวดน้ำใจ....ตลอดจนกิจกรรมนี้ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

กิจกรรมนี้เพิ่งเริ่มต้นได้เพียงสองวัน เท่านั้น เด็ก ๆ นับยอดเงินบริจาคที่มีหลักฐาน

ในสมุดได้ เกือบ ๆ ร้อยห้าสิบบาทแล้ว

ธนกฤตบอกว่า " ผมมีความคิดที่จะทำอีกกิจกรรมหนึ่งครับ คือ กิจกรรมหนังสือนี้

เพื่อน้อง.....พรุ่งนี้ผมจะลองเขียนมาให้ครูพิจารณานะครับ "อีกเรื่องหนึ่งที่คุณมะเดื่อรู้สึกชื่นใจ และดีใจมาก ๆ ก็คือ มีเด็ก ๆ ที่

เป็นนักอ่านคนแรก ๆ ได้ชักชวนให้เพื่อน ๆ เข้ามาอ่านหนังสือ

และทำกิจกรรมในห้องสมุดด้วย โดยที่เด็กที่เพื่อนชักชวนมานั้น

ไม่เคยสนใจห้องสมุดเลย และค่อนข้างจะเป็นเด็กเกเร

ชอบแกล้งเพื่อน ๆ .... เมื่อเข้าห้องสมุด เพื่อน ๆ ก็นำทำกิจกรรม

ทำให้เขาชอบใจ ทำกิจกรรมและอ่านหนังสือกับเพื่อน ๆ ด้วย

นอกจากนั้น ยังช่วยทำความสะอาดห้องสมุดอีกด้วย คุณมะเดื่อ

กล่าวชมเชยเชา เขายิ้มหน้าบานดีใจ ....ชื่นใจจริง ๆในความ " ไร้ชีวิต สิ้นชีวา " ของห้องสมุดโรงเรียนของคุณมะเดื่อ ก็ยังพอหา ....

" ลมหายใจรวยริน....สัญญาณแห่งชีวิต " ได้อยู่บ้างนะ....และเป็น " สัญญาณชีวิต"

ที่เป็นเสมือน " แสงทิพย์ " ที่กระตุ้นให้คุณมะเดื่อมีกำลังใจที่จะเดินหน้าไปกับเด็ก ๆ

เพื่อ " ปลุกห้องสมุด " ให้ฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง ...แม้ว่าจะ เป็นการเดินที่....ตุปัดตุเป๋...

ทุลักทุเล....เหลือเกิน....ก็ตามที....หมายเลขบันทึก: 585275เขียนเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2015 22:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 ธันวาคม 2015 17:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (4)

สวัสดีน้องมะเดื่อ

ส่งยายธีกลับสิงห์บุรีแล้วครับ

จ้าาลุงวอ กลับรถหรือกลับเครื่องบินจ๊ะ เลยพลาดพบกับน้องขจิต อาจารย์จัน และก็ครูหยินเลยนะ

ครูหยินบอกว่า นัดกับอาจารย์จัน น้องขจิต กินมื้อเย็นกันวันพรุ่งนี้จ้ะ

-สวัสดีครับ

-ครู....จิตวิญญาณครู...ประจักษ์แจ้ง...

-เป็นกำลังใจให้นะครับ

-มีแกงส้มมาฝากครับ

รักลูก(ศิษย์) .... ให้ลูกรักการอ่าน นะคะ.... ชอบภาพนี้มากๆๆ ค่ะ


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี