สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๑๕)

"ครบวันดี วันนี้ ศรีสวัสดิ์

พูลพิพัฒน์ รัชดา พาสุขศรี

คล้ายวันเกิด เพริศพิไล ให้ยินดี

จงมั่งมี ศรีสุข ไร้ทุกข์ภัย

คิดสิ่งใด ให้นิยม สมปรารถนา

มีปัญญา พาให้ ใจผ่องใส

ถึงเจ็บไข้ ไม่สบาย ให้หายไป

ความยากไร้ ไคลคลา อย่ามากวน"

19/1/58

Happy Birthday เพื่อนป้อม

รัชดา โพธิ์ทอง

หัวหน้างานรังสี รพ.บ้านตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)