สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๑๔)

"เก่งชื่นชม ผู้อื่น ให้ชื่นฉ่ำ

เก่งให้กำ ลังใจ ให้ฮึกเหิม

เก่งหาจุด เด่นคนอื่น ชื่นชมเพิ่ม

เก่งช่วยเติม เสริมใจ ให้ตนเอง

เก่งขอบคุณ ผู้อื่น ฟื้นคุณค่า

เก่งเร่งหา ข้อพร่องตน ค้นความเจ๋ง

เก่งลงมือ ถือปฏิบัติ จัดทำเอง

เก่งยิ่งเก่ง เร่งดู รู้ค่าตน"

Morning exercise 25/1/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)