นิราศเมียนมาร์ (๕๔)

107) เจดีย์ทอง มองใหญ่ ใสกระจ่าง

แสงสว่าง ส่องอร่าม งามเฉิดฉัน

จุดนี้เคย ถ่ายภาพดู คู่แจ่มจันทร์

เป็นภาพฝัน วันพี่ยา มากับเธอ

พระวิหาร ด้านขวา มาเคียงคู่

ซุ้มประตู ดูงามล้ำ นำเสนอ

พระทองคำ ล้ำค่า คราพบเจอ

ศรัทธาเอ่อ เปี่ยมล้น พ้นคณา

108)เบญจางค ประดิษฐ์ จิตสงบ

น้อมเคารพ นบไหว้ ได้มาหา

สงบสว่าง ล้างพิษ อวิชชา

เป็นบุญตา มายล ผลแห่งดี

พระพุทธรูป ทองคำ นำลาจาก

อังกฤษพราก มัณฑะเลย์ หักเหหนี

พิพิธภัณฑ์ กัลกัตตา หาของดี

หกสิบปี โชว์ไว้ ในอินเดีย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เจดีย์ทอง ชื่ออะไร ใคร่ขอทราบ