น้องพัชนี พนิตอังกูร จนท.ปฎิบัติการชุมชน พอช.ภาคใต้ คนคอเดียวกันแจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ.ไพบูลย์ วัฒนาศิริธรรมจะมาร่วมพูดคุยในเวทีการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีคนคอนพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2549 ณ ห้องประชุมชั้นสอง อาคารวิจัย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พมจ.จังหวัดนครศรีรรมราชจึงอยากจะให้ผมไปร่วมพูดคุยด้วย เชิงเล่าประสบการณ์การจัดการความรู้ที่ทำอยู่ ก็เรื่องของโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครนั่นแหละ จะมีผู้เข้าร่วมเวทีประมาณ 150 คน

ผมถามว่าจะมีใครไปร่วมเล่าบ้าง น้องพัชนี ก็บอกว่าได้แก่ท่านผู้ว่าฯวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานคุณเอื้อ  อ.ภีม ภคเมธาวี มวล.ตัวแทนทีมวิชาการ ตัวผมเองในฐานะตัวแทนคุณอำนวยกลาง ครูสำราญ เฟื่องฟ้า และน้องพัชนี พนิตอังกูร ในฐานะตัวแทนคุณอำนวยตำบล และตัวแทนแกนนำหมู่บ้าน(คุณอำนวยหมู่บ้าน)และตัวแทนคุณกิจครัวเรือนที่ได้ร่วมกระบวนการเรียนรู้แก้จนจากทุกอำเภออีกจำนวนหลายท่าน ผมยังบอกไม่ได้เพราะรายชื่อยังไม่นิ่ง

ผมบอกน้องพัชนีว่าน่าจะให้ทุกคนในวงเรียนรู้ซึ่งมีประสบการณ์กันมาแล้วได้ร่วมกันแลกเปลียนความรู้ประสบการณ์กันให้มากๆ คนละนิดคนละหน่อยก็ไม่เป็นไร จัดบรรยากาศให้เป็นการเรียนรู้จริงๆ ให้รัฐมนตรีได้ฟังข้อมูลให้รอบด้าน (ทราบมาว่าท่านจะมาฟังที่ประชุมเสียมากว่าท่านพูดเอง)  ผมจึงบอกน้องพัชนีว่าถ้าเอาอย่างผมว่าก็ให้จัดที่นั่งเป็นรูปวงกลมซ้อนกันสองวง ..น้องเขาก็โอเค

อีกเรื่องหนึ่งที่ผมปิ้งแว้ปขึ้นมาได้คือเรื่องบล็อกgotoknowครับ ผมรู้ว่ารัฐมนตรีฯท่านนี้ท่านเป็นบล็อกเกอร์ที่เขียนบันทึกมานาน ท่านเขียนงานของท่านน่าอ่านน่าติดตาม ผมจึงอยากจะให้กรณีของท่านจูงใจคุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ...ฯลฯ ในโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร เพราะผมชักชวนก็ไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่ ผมจึงเตรียมพริ้นบันทึกบล็อกของรัฐมนตรี150 ชุด เพื่อจะนำไปแจกพรุ่งนี้ เพื่อเขย่าตัวละคอนทุกตัวในโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครให้เห็นความสำคัญของการบันทึกและลงมือบันทึกงานกันในเวทีเสมือนจริงไว้แลกเปลี่ยนกันอย่างในสังคมgotoknow องค์ความรู้แก้จนเมืองนครจึงจะมากมายและมีพลังสูงที่จะขับเคลื่อนงานต่อไปข้างหน้า ผลจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้......หรือจะให้กระตุ้นกันอย่างไรดีครับ

บันทึกมาเพื่อการแลกเปลี่ยน