โครงการติวโอเน็ตภาษาไทย ม.๖ ทางGotoKnow ครั้งที่ ๔

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คำถามข้อ ๑๐
๑๐.ข้อใดใช้ภาษากำกวม?
ก. เด็กข้างบ้านวิ่งชนฉันหกล้มปากแตก
ข. คนขับรถถูกสั่งพักงานฐานละเลยหน้าที่
ค. ก๋วยเตี๋ยวปลาแบบโบราณในซอยนี้มีหลายร้าน
ง. พวงมาลัยแบบนี้แม่ค้าขายฉันพวงละ ๑๐ บาท
คำตอบข้อ ๑๐
ข้อ ๑๐ ตอบ ข้อ ก ครับ
กำกวม คือคลุมเครือ มีความหมายได้หลายนัย
ข้อ ก ความหมายนัยที่ ๑ คือ เด็กหกล้มปากแตก
ข้อ ก ความหมายนัยที่ ๒ คือ ฉันหกล้มปากแตก
ท่านว่าใครหกล้มปากแตกครับ

คำถามข้อ ๑๑
ข้อ ๑๑ ข้อความต่อไปนี้เมื่อจัดวรรคถูกต้องตามฉันทลักษณ์จะเป็นคำประพันธ์ชนิดใด?
"เสด็จพ้นทวาเรศข้ามคูเวียงหวั่นฤทัยท่านเพียงจักว้าพระองค์ก็อ่อนเอียงเอน
อาสน์อกระรัวมัวหน้าสั่นส้านเสียวแสยง"
ก. โคลง
ข. กลอน
ค. ฉันท์
ง. ร่าย
คำตอบข้อ ๑๑ ตอบข้อ ก ครับ
เพราะข้อความนี้คือโคลงสี่สุภาพดีๆนี่เอง
ครูพิสูจน์ จะเรียงให้ดูนะครับ

เสด็จพ้นทวาเรศข้าม คูเวียง
หวั่นฤทัยท่านเพียง จักว้า
พระองค์ก็อ่อนเอียง เอนอาสน์
อกระรัวมัวหน้า สั่นส้านเสียวแสยง

นักเรียนจะทำข้อสอบข้อนี้ได้ นักเรียนต้องเขียนแผนผังโคลงสี่สุภาพได้
หรือท่องจำตัวอย่างโคลงแม่แบบสักบทก็ได้ครับ เช่นโคลงนิราศนรินทร์

จากมามาลิ่วล้ำ ลำบาง
บางยี่เรือราพราง พี่พร้อง
เรือแผงช่วยพานาง เมียงม่าน มานา
บางบ่รับคำคล้อง คล่าวน้ำตาคลอ

นี่แหละครับประโยชน์ของบทอาขยาน
หมายเหตุในโคลงสี่สุภาพ ตำแหน่ง รูปวรรณยุกต์เอกใช้คำตาย
(ซึ่งในการแต่งคำประพันธ์ถือเป็นคำเอก)แทนได้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชอบใจข้อสอบ

ที่พี่ครูทำ

ไปทีวัดยางสว่างอารมณ์มา

พบไทยทรงดำ

เลยเอาบันทึกเก่าพี่ครูมา link ด้วย

https://www.gotoknow.org/posts/584126


ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ขจิตครับ