พินัยกรรม ชีวิต (Living Will)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ร่ายสุภาพ

....พินัยกรรม ชีวิต.............คือสิทธิ์ อันชอบธรรม
ชี้นำ ความประสงค์..............เจาะจง ยามเจ็บหนัก
ผู้อื่นจัก รักษา...................ดูแลข้าฯ อย่างไร !
ใช่ปล่อย รอวันดับ..............หลับไร้ จิตวิญญาณ
พันธนาการ รุงรัง................ยังชีพ ด้วยเครื่องมือ
เพียงเพื่อยื้อ เวลา..............เช่นฆ่า ความเป็น"ฅน"
จึ่งเตรียมตน พรักพร้อม........กายจิตสงบ นอบน้อม
ตระหนักแจ้ง "ธรรมดา"

พินัยกรรมชีวิต ในประเทศไทย
มาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
http://www.thailawonline.com/th/family/living-wills-in-thailand.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)