share
สมบัติ สุวรรณกยะวิทย์

ความเห็นล่าสุด


ขอชี้แจงครับ

ที่ผมแต่งให้ เพราะเขา กล้า ที่จะเริ่มแต่งมาก่อน

ไม่ทำอะไรมาก็ไม่มีอะไรจะให้ไปครับ

@ ปลูกป่าป่าปกให้…………ร่มเย็น

แล้ง-ท่วมลด! หมดเข็ญ……สุขล้ำ

ปลูกปรับจิตกายเป็น……….เช่นป่า

ยังประโยชน์แหล่งยันค้ำ..ผู้ถูกข่มเหง

กล้วยไม้

ผวนคำได้เป็น

ใกล้ม้วย ครับ 555

…ความรู้จะแกร่งไกรสิใส่ใจจริตเคยค้นคว้าปละปล่อยเฉยริ”รอเผย”พิฆาตเรา

…อ่อนแอมิอาจรอด“ริง่าย”จอด!กระเตงเขลาเธอจงบ่ดูเบาดุดันสู้สบายนาน

อินทรลิลาตฉันท์ ๑๑

@ ประชาธิปไตยต้องอยู่…..ยืนยง ทุกสิทธิ์จิตแจ้งตรง………..เช่นนั้น เคารพสิทธิ์ประชาจง………ปฏิบัติ ธรรม”ตัดตน”กรองกั้น……..เภทร้ายพ่ายเสมอ

…“ประชาธิปไตย”ไทยจะก้าวไกล…..ก็ด้วยใจประชาชนอำนาจเผด็จการดล……………………….ฤ เกิดผล? บ่ได้เลย

…คือคน สิศักดิ์ศรี…………………………ริย่ำยีมิอาจเฉยกล่าวก้องประกาศเย้ย………………….จะทวงสิทธิ(สิด-ทิ)ข้าคืน

อินทรลิลาตฉันท์ ๑๑

toshare

ติดต่อกลับมาทาง mail สิครับจะได้คุยสะดวก

ขอบคุณครับ

555เพิ่งงรู้ครับว่า

โปรแกรมไม่จัดรูปให้

@ วัดหนึ่งนามชื่อคล้าย…..เวลาชนกล่าวบอกกันมา…….“วัดแจ้ง”ราตรีต่อทิวา……………….ขานว่า“อรุณ”“ราชวราราม”แสร้ง…….ต่อให้นามดี

สวัสดีครับแต่งดีนะครับ

  • วรรคท้าย บาทสี่*** ห้ามวรรค(เพื่อมี สร้อย ซึ่งต้องวรรคครับ)

ดูเพิ่มเติมได้ที่http://aromklon.com/index.phpห้องเรียนรู้คำประพันธ์

ขอบคุณครับ

กลอน กาพย์ ฉันท์ พวก ๔ วรรคเดิมบังับสัมผัส ๑ แห่งเท่านั้น คือท้ายวรรคสอง ส่งสัมผัส ท้ายวรรคสาม รับสัมผัส

สัมผัสระหว่างบท คือท้ายวรรคสี่ ส่งสัมผัส ท้ายวรรคสอง รับสัมผัส

ต่อมา เพื่อความไพเราะ จึงเพิ่มท้ายวรรคแรก ส่งสัมผัส วรรคสอง คำที่๑, ๒ หรือ ๓ รับสัมผัส

ปัจจุบัน มักเพิ่มอีก คือท้ายวรรคสาม ส่งสัมผัส วรรคสี่ คำที่๑, ๒ หรือ ๓ รับสัมผัส

หากแนะสอน ขั้นต้น ขอให้ ง่าย ๆ เข้าไว้ด้วยเหตุถ้ายากเกิน เด็กจะไม่ชอบครับ

ขอบคุณครับ

ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ครับ

@ มาฆะตถาคตตรัสให้..........โอวาท
ปาฏิโมกข์พึงฉลาด................เร่งรู้
นำปฏิบัติมิหย่อนขาด.............ละเลิก
สันติสงบได้แด่ผู้.....................มั่นแท้เพียรเสมอ

@ เธอพึงสามหลักค้ำ............มั่นประจำ
อีกสี่หมายหมุดนำ.................ตระหนักแจ้ง
วิธีหกให้กระทำ.....................แบบอย่าง
วจนะไป่ปล่อยแล้ง................"ตื่นรู้"กระจ่างไสว

@ ๑ ไป่เปิดโอกาสให้.............บาปใด
ปวงบาปหนักเบาไว................หลีกเว้น
๒ กายจิตพิสิฐพิสุทธิ์ใส..........ปฏิบัติ
๓ กุศลกิจมิเฉื่อยเร้น................รับใช้ช่วยเหลือ

พระอวยพรให้แข็งแรงทั้งใจกายครับ

ขอบคุณครับ


ช่วงนี้ขึ้นดอย แถว ตาก ชม. ชร. บ่อย

อายุมากขึ้น ก็เลยเหนื่อยหน่อยครับ

สนใจไปดูงานได้นะครับ ติดต่อ

toshareth@gmail.com


ขออนุญาตชี้แจงครับ

มีผู้ติงคำ "มาฆะบูชา" ว่า
เขียน "มาฆบูชา"

ต้องขอขอบคุณ ณ ที่นี้

แต่ตั้งใจเขียน "มาฆะบูชา" ครับ
ด้วยต้องการ ไม่ให้เป็น คำสมาส
ประสงค์จะหมายถึง
ครั้นถึง มาฆฤกษ์ (ดวงจันทร์เดินมาถึงดาวฤกษ์ชื่อ มฆะ)
จึงตระหนักถึง ธรรม (โอวาทปาติโมกข์)
ที่พระพุทธองค์ตรัสสอน
อันพึงสมควร "ปฏิบัติบูชา"


คำสมาส
การแปลต้องแปลจากหลังมาหน้า (คำตั้งอยู่หลังคำขยายอยู่หน้า) เช่น ราชการ การเป็นคำตั้ง ราชขยายการ =งานของพระเจ้าแผ่นดิน อุบัติเหตุ เหตุเป็นคำตั้ง อุบัติขยายเหตุ=เหตุการณ์ที่กิดโดยไม่คาดคิด แต่ก็มีคำสมาสบางคำที่แปลจากหลังไปหน้า และหน้าไปหลังได้ถ้ามีความหมายเหมือนกัน ก็ถือเป็นคำสมาส เช่น บุตร+ธิดา=บุตรธิดา ไม่ว่าจะแปลจากหลังไปหน้าหรือหน้าไปหลัง ก็แปลว่า ลูก เหมือนกัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โน้ตเพลงครับ

ขอผู้รู้ด้านดนตรี แนะนำ แก้ไขด้วย
ขอบคุณมา ณ ที่นี้ครับ

[img]http://upic.me/i/dw/20170117_155922.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/o2/20170117_155938.jpg[/img]

toshare

...ธ ทรงครองแว่นแคว้น.........โดยธรรม์
ปวงราษฎร์ประสบสุขสันต์........ทั่วถ้วน
ธ ทรงผ่านภพ พลัน..............ราษฎร์โศก..ศัลย์เฮย
วอนพระโปรดพรเลิศล้วน.........ส่งไท้สู่สรวง

...ปวงข้าฯ กายจิตน้อม...........อธิษฐาน
มานะมั่นสืบพระปณิธาน...........ไป่ท้อ
ผู้ถูกอยุติธรรมพาล....,...........กดขี่
รักช่วยเหลือมิตัดพ้อ..............จวบแจ้งแสงสวรรค์

...พร้อมพลันถวายแด่ไท้.........ซึ้งพระคุณ
พระองค์ท่านทรงเกื้อหนุน.........ปกป้อง
มอบแบบอย่างเป็นทุน............สานสืบ
ศิลป์ศาสตร์สุดสอดคล้อง.........ส่งให้ไทยไสว

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันด์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นามปากกา toshare

โปรดอย่าแก้

ตั้งใจเขียน สรรสร้าง นะครับ


สรร = เลือก แบ่ง คัด

...ไ-ยโพสต์ จาบจ้วง สงฆ์พระ
กักขฬะ ร้อยถ้อย สื่อสาร
แน่ฤๅ สื่อพิเคราะห์ เหมาะการ
ระวัง ซากมาร ผลาญตน

...ไ-ยโพสต์ โฉดดี มีแน่
ควรแท้ ส่วนดี ชี้หน
ปล่อยชั่ว ซ้ำซาก กากดล
อาจมิพ้น ต่ำตก นรกแดน

การ (มค. การ) น. กิจการ, งาน, ธุระ, หน้าที่, สิ่งที่ทำ

* จากหน้าหนึ่ง นสพ.ฉบับหนึ่ง

....ครูคือผู้หนุนนำแนวชีวิต
คอยประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้
แนะแนวทางสร้างสรรค์กลั่นจากใจ
ระลึกในพระคุณครูผู้จุนเจือ

....ศิษย์ถักทอกลอนกานท์พร้อมพานนี้
ดอกเข็มพลีพร้อมข้าวตอกดอกมะเขือ
นบบูชาคุณครูดุจญาติเครือ
แสนโอบเอื้ออารีศิษย์ซึ้งใจ

ขอบคุณ sherlock4062 ที่ให้โอกาสแนะนำครับ

toshare

อิทธิบาท 4
....หนทาง สู่ความ สำเร็จ
แนวเผด็จ เด็ดดาว หลากหลาย
ขอเสนอ แนวอ่าน สบายสบาย
ไม่ยาก เจียนตาย ดอกเธอ

ฉันทะ (ความพอใจ)
....เริ่มด้วย ชื่นชอบ เป็นหลัก
เพลิดเพลิน ขยันผลัก ฉุดเสมอ
การกิจ ที่ยาก นะเกลอ
เหมือนเจอ จับกล้วย ปลอกกิน

วิริยะ (ความเพียร)
....พานพบ พอใจ ในสิ่ง
ยากยิ่ง มิท้อ ฝันถวิล
หยาดเหงื่อ น้ำตา หลั่งริน
ไม่สิ้น เพียรทน ทำการ

จิตตะ (ความคิด)
....ให้ใจ กายเฝ้า ครุ่นคิด
มุ่งพิชิต เช้าค่ำ สืบสาร
ไถ่ถาม ค้นคว้า จดจาร
สำราญ ฝึกประลอง เชิงเชาว์

วิมังสา (ความไตร่ตรอง)
....สิ่งใด ได้รู้ เรียนลอง
ไตร่ตรอง อย่าง่าย เชื่อเขา
อาจอ้าง ผิดหลง มัวเมา
พิเคราะห์ ขัดเกลา จึ่งดี

toshare


....ความหวังหวังวาดไว้............วิไล
"ธรรมสถิต"แนบเนื้อใน............สนิทแล้
ปรากฏดั่งสุริยะไข..................ขับมืด
แสงสู่ถิ่นทั่วแท้.....................ทุกผู้รับผล

....ดลประโยชน์สรรพสิ่งรู้..........บูชา
"หน้าที่"ประจักษ์ตรึงตา............อ่าแฉล้ม
สีสันแต่งแปลงนภา.................หล้าจรัส
รังสฤษดิ์ชีวิตแย้ม...................แจ่มแจ้งธรรมไข

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี