วันที่ 61 กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นคืนสนอง (20/1/2558)

งานเข้าเลยครับ

อย่างที่ผมได้บันทึกไปเมื่ออาทิตย์ก่อน เป็นช่วงเวลาของวิชาซ่อมเสริม ที่ผมได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ออกแบบฝึกหัด และแน่นอนในต้อนนั้น ผมเองก็คิดเพียงแต่ว่า เวลาหนึ่งชั่วโมง จะให้นักเรียนทำอะไรบ้าง จึงจะคุ้มค่ากับเวลาที่มี ซึ่งแน่นอน ผมก็ออกแบบฝึกหัดเสียเต็มที่ เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาทำที่เหมาะสม และได้ความรู้อย่างถึงที่สุด

และด้วยเหตุนี้เอง ทำให้นักเรียนทุกคนต้องทำแบบฝึกหัดกว่าสี่แบบ แต่ละแบบต้องใช้เวลาทำอย่างน้อยเกือบหนึ่งชั่วโมง ซึ่งง่ายต่อครูผู้ควบคุม เพราะเพียงแค่แจกเอกสารให้นักเรียน แล้วก็นั่งเฝ้า ส่วนภาระหนักก็ตกเป็นของนักเรียน เพราะต้องใช้เวลาทำกว่าหนึ่งชั่วโมง

แต่แล้วสิ่งที่ได้ทำไว้กับนักเรียนก็ได้ตกมาสู่ผมจนได้ เพราะหลังจากที่นักเรียนเรียนคาบซ่อมเสริมจนหมดสัปดาห์ ก็มาถึงช่วงเวลาที่ต้องตรวจแล้ว ในตอนที่ถึงคาบซ่อมเสริมมีครูหลายท่านมาช่วยกันคุมเด็ก เพราะต้องเรียนพร้อมกันทุกห้อง แต่เมื่อถึงเวลาตรวจ ต้องส่งกลับให้ผู้ออกแบบทดสอบเป็นผู้ตรวจเอง งานเข้าเลยครับ

ผมต้องตรวจเอกสารเด็กทั้งหมดเอง งานนี้ทำเอาเวียนหัวไม่น้อยเลยทีเดียว แบบนี้นี่เองที่เขาเรียกว่า กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นคืนสนอง พึ่งรู้ซึ้งก็วันนี้เอง วุ่นวายอีกแล้วงานนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศุภลักษณ์ ไชโย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)