วันที่ 58 สอนเพิ่มเติมวิชาซ่อมเสริม (14/1/2558)

ราวกับมีภูเขาลูกมหึมามาทับหน้าอก

ดยปกติ ผมได้รับหน้าที่ให้สอนอย่างน้อยสี่ชั่วโมงต่อวัน แต่ในสัปดาห์นี้ มีความพิเศษอยู่ที่คาบสุดท้าย เพราะปกติคาบสุดท้ายของทุกวันจะเป็นคาบซ่อมเสริม ที่ให้นักเรียนแยกย้ายกันไปแก้ 0, ร, มส ต่าง ๆ นานาที่ตัวเองติดค้าง

และในสัปดาห์นี้เป็นหน้าที่กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ที่สำคัญ ผมต้องรับผิดชอบหน้าที่ในการออกและตรวจแบบฝึกหัดทั้งหมด!!

ราวกับมีภูเขาลูกมหึมามาทับหน้าอก งานครั้งนี้ครั้งใหญ่มาก ตอนออกแบบฝึกหัดเป็นเรื่องที่ไม่น่าหนักใจสำหรับผม แต่เรื่องหนักใจกลับกลายเป็นการตรวจแบบฝึกหัดแทน สงสัยหนทางครั้งนี้คงยาวไกลแน่ ๆ กว่าที่ภูเขาลูกนี้จะถูกออกไปจากอกของผม สู้ตายสิครับ งานนี้!!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศุภลักษณ์ ไชโย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

งานหนักจริงๆนะ ตั้ง 5 วัน 7ห้อง ...เห็นใจนะ