วันเด็ก 2558

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ เกาะกลางบึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มอบหมายให้งานกิจการนักศึกษา ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

ซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดขึ้น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในการนี้ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการจัดนิทรรศการ การแจกขนม การแสดงบนเวทีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นที่สนุกสนานของเด็ก ๆ

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการและตอบปัญหารับของรางวัลของสถานศึกษาร่วมลุ้นรางวัล ทั้งในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการแสดงยุทโธปกรณ์ทางการทหาร จากกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและการแสดงของนักเรียนและเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)