สัปดาห์ที่ 5 (3/12/2557) "เด็กดื้อ"

เช้าวันพุธครับ อากาศหนาวมากวันนี้ ไกล้ถึงวันพ่อแล้ว กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนก็ต้องเกี่ยวข้องกับวันพ่อ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูก็เช่นเดียวกัน ที่จะจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เหมือนเช่นทุกปี


วันนี้ตอนเช้ามีสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของขั้นอนุบาล 2 ครับ วาดรูปด้วยโปรแกรม Paint เกี่ยวกับงานวันพ่อแห่งชาติที่จะเข้ามาถึง เด็กดื้อมาก ซนตามภาษาของเด็กครับ แต่ก็น่ารัก และวาดรูปออกมาได้อย่างน่ารักตามภาษาของเด็กอนุบาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)