กาพย์แก้วกวีกานต์ (๖๖)

"ปากชม ลมเย็นย้ำ

เรียบริมน้ำ ลำโขงใหญ่

ลัดเลาะ เกาะเขาไป

ทิวทัศน์ไว้ ได้ชวนมอง

ปากชม พรมแดนไทย

โขงกั้นไว้ ได้เป็นสอง

ลาวไทย ดุจพี่น้อง

ตามครรลอง สองแผ่นดิน"

2/1/58

อำเภอปากชม จ.เลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)