กาพย์แก้วกวีกานต์ (๖๔)

"บูชา พระไตรรัตน์

ด้วยศรัทธา บารมี

อวยชัย ให้พรดี

อาจารย์มี ความสุขใจ

ครบรอบ คล้ายวันเกิด

ชีวิตเลิศ ตลอดไป

วรรณะ ผุดผ่องใส

โรคาไกล ทุกข์ไม่มี"

2/1/58

Happy Birthday 2015

แด่ อ.หมอสุรเกียรติ อาชานานุภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)