กาพย์แก้วกวีกานต์ (๖๓)

"คุดคู้ ดูคดเคี้ยว

สายน้ำเชี่ยว เลี้ยวเลาะไป

น้ำเซาะ เลาะฝั่งไทย

โขดหินใหญ่ ขวางไว้กลาง

คุดคู้ รู้ชื่อแก่ง

เป็นกำแพง แกร่งกั้นขวาง

น้ำโขง ไหลเป็นทาง

ธรรมชาติสร้าง วางให้ชม"

2/1/58

แก่งคุดคู้ อ.เชียงคาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)