กาพย์แก้วกวีกานต์ (๖๑)

"ข้าวเหนียว ปั้นใส่บาตร

พุทธศาสนิกชน

ปีใหม่ มุ่งหมายผล

สุขมากล้น พ้นทุกข์ภัย

เชียงคาน ณ เมืองเลย

งามเหลือเอ่ย เลยวิไล

ยามเช้า แสนสดใส

ท่องเที่ยวไป ไทยน่ายล"

2/1/58

ถนนคนเดินเชียงคานยามเช้า

จ.เลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)