สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๘๘)

"พุทธ ธรรมนำชัยในปีใหม่

ศักราช ได้เปลี่ยนปีมีสุขแสน

สองห้า ห้าเจ็ดไปปีใหม่แทน

ห้าแปด แม้นหมุนมาพาชื่นใจ

สุขสันต์ กันวันดีขึ้นปีใหม่

ทั่วไทย ให้ได้สิ่งดีที่สดใส

สุขใจ ไร้โรคาอย่ามีภัย

ทั่วกัน ให้ไร้ทุกข์สุขนิรันดร์"

3/1/58

เช้านี้ที่เชียงคาน

เฮือนแก้วโฮมสเตย์ เชียงคาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)