นิราศเมียนมาร์ (๒๓)

45) เพิ่มเส้นทาง ทัวร์เที่ยว เกี่ยวกันติด

หวังสัมฤทธิ์ จิตพัฒน์ ชัดหวังผล

เพิ่มโอกาส ปราชญ์จัด พัฒนาคน

ลดทุกข์ทน มีงานทำ ย้ำสำคัญ

โบราณสถาน ผ่านกาล นานมาแล้ว

ดุจดังแก้ว แวววาว พราวสวรรค์

เหมือนดั่งเทพ เทวา มากำนัล

ลงมาปั้น เสกไว้ ให้ครบครัน

46) อุปสรรค พัฒนา เมียนมาร์พบ

ด้วยขนบ ธรรมเนียมเผ่า เฝ้าดับฝัน

ต่างแตกต่าง แตกแยก แตกเผ่าพันธุ์

ต่างก็ฝัน แยกแคว้น แดนของตน

การซื้อขาย ขายได้ ใช้เงินสด

ไม่ปรากฎ เช็คใช้ ในทุกหน

ธนาคาร คิดค่าฝาก เงินตราตน

จึงต้องขน เงินสดมา ค้าขายกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (0)