นิราศเมียนมาร์ (๒๑)

41) สะท้อนภาพ สัมพันธ์ ไทยเมียนมาร์

ต่างคบหา เหมือนมิตร ติดแข่งขัน

เรื่องอดีต ขีดชิด ปิดปัจจุบัน

ค่าอนันต์ ผันเติม เสริมพลัง

ไทยติดใจ ในพม่า ล่าเมืองขึ้น

เงาทะมึน อดีตมา ฆ่าความหวัง

ประวัติศาสตร์ เขียนกระตุก ปลุกใจจัง

จึงเป็นดั่ง รอยแทรก แยกแผ่นดิน

42) ถ้าสองชาติ ใกล้ชิด ติดกันนี้

ยังคงมี อดีต กรีดถวิล

คงร่วมมือ ไม่ได้ ดั่งใจจินต์

สองแผ่นดิน ไหวหวั่น มัวพรั่นกลัว

ลืมอดีต ขีดใหม่ ไปข้างหน้า

ร่วมกันคว้า ฟ้าใหม่ ไม่สลัว

เกษตรนำ ก่อสร้างหนุน เจือจุนทัวร์

อาหารครัว กินใช้ ไปด้วยกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (0)